Контакти

Секретар  - Филиал : Надя Евгениева Василева

Телефон: 0879125711

e-mail: vasileva@ts.uni-vt.bg

Организатор учебен процес: Надя Евгениева Василева

Телефон: 0879125711

e-mail: vasileva@ts.uni-vt.bg

Инспектор административно обслужване на студенти:

Петя Данаилова Петрова-Динкова

Телефон: 0879 265842

e-mail: p.dinkova@ts.uni-vt.bg

Счетоводство: Йоана Мариусова Иванова

Телефон: 0882416036

e-mail: y.ivanova@ts.uni-vt.bg

Системен администратор: Петър Цветков Андровски

Телефон: 0878776915

e-mail: p.androvski@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В