Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделяСекретар - Филиал: Василена Илиева

Телефон: 0879 125713 / 092 641086

e-mail: humresvr@ts.uni-vt.bgОрганизатор учебен процес

Катедра "Педагогика и методика"


Инспектор административно обслужване на студенти

СПОДЕЛИ В