Сътрудници на ръководството

Йорданка Николова Йорданова
Завеждащ, административна служба (кабинет на Ректора)
y.yordanova@ts.uni-vt.bg      618-221
Татяна Николова Георгиева
Главен експерт протокол
pubrel@ts.uni-vt.bg  pubrel@uni-vt.bg    618 301, 62 35 78
Ина Христова Христова
Главен експерт (колективни органи за управление)
ina.hristova@ts.uni-vt.bg    618-202

 

СПОДЕЛИ В