Контакти: Департамент за езиково обучение

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделяАдминистративен секретар:
Кремена Георгиева
Радина Иванова

Кабинет №101 - Ректорат

Телефон: О62 618 314

0882 33 11 96

e-mail: deo_vtu@abv.bg

СПОДЕЛИ В