Материално-техническа база

Департаментът за езиково обучение разполага с всички условия за провеждане на качествена образователна и научноизследователска дейност, ползвайки материално-техническата и информационна база, обезпечаваща учебния процес в отделните факултети на ВТУ, в т.ч. семинарни и компютърни зали за свободен достъп, Център по Англицистика и ирландистика, Американски център "Мартин Лутър Кинг", Австрийска библиотека, Испански център, Немска библиотека, Руски културно-информационен център "Акад. Дмитрий Лихачов", Франкофонски център за документация и информация и др.

СПОДЕЛИ В