Информатика

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Математически анализ І 03.02.2018; 8:00 ч. 202 17.02.2018; 8:00 ч. 202 проф. д-р Димитър Цветков
Аналитична геометрия

25.01.2018; 8:30 ч. - задачи

406 14.02.2018; 8:30 ч. 607 доц. д-р Галя Накова
26.01.2018; 8:30 ч. - теория 607
Линейна алгебра

6.02.2018; 8:15 ч. – задачи

406 15.02.2018; 8;15 ч. 706 доц. д-р Милен Христов
7.02.2018; 8:15 ч. - теория 202
Увод в информатиката 10.02.2018; 11:00 ч. 506 12.02.2018; 11:00 ч. 306 проф. д-р Емилия Тодорова
гл. ас. д-р Димо Милев
Основи на програмирането 9.02.2018; 9:00 ч. 306 16.02.2018; 10:00 ч. 504 Доц. д-р Ивайло Дончев
ас. Мая Христова
Английски език 1 (то)     13.02.2018; 13:00 ч. 703 Доц. д-р Иванка Минчева

Втори курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Дискретна математика

26.01.2018; 09:00 ч.

302 12.02.2018; 09:00 ч. 302

доц. д-р Валентин Бакоев

27.01.2018; 09:00 ч. 302 гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева
Софтуерни технологии 08.02.2018;10:15 ч. 402 13.02.2018; 10:15 ч. 505 доц. д-р Доника Вълчева
Теория на аналитичните функции 05.02.2018; 08:30 ч. 702 14.02.2018; 08:30 ч. 702 Доц. д-р Милен Христов
Семантика 30.01.2018; 10:00 ч. 506 15.02.2018; 10:00 ч. 406

доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова
DHTML 22.01.2018; 10:00 ч. 702 15.02.2018; 10:00 ч. 406

доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова
Български език и стил (то)     12.02.2018; 14:00ч. Ректорат, 556 гл. ас. д-р Илияна Димитрова
Системно програмиране (то)     16.02.2018; 09:00 ч. 506 проф. д-р Мирослав Гълъбов
гл. ас. д-р Мирослав Петров
Специализиран английски език     13.02.2018; 13:00 ч. 703 доц. д-р Иванка Минчева
Физическо възпитание         Данаил Киров

Трети курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
Диференциални уравнения 28.01.2018; 11:00 ч. 4 корпус, 405 13.02.2018; 11:00 ч. 306 проф. д-р Георги Георгиев

Теория на вероятностите

и математическа статистика

03.02.2018; 08:00 ч. 704 17.02.2018; 08:00 ч. 703 проф. д-р Димитър Цветков
гл. ас. д-р Николай Горчев
Операционни системи 23.01.2018; 11:00 ч. 406 15.02.2018; 11:00 ч. 702

проф. д-р Емилия Тодорова

ас. д-р Георги Шипковенски
Компютърна графика 02.02.2018; 09:00 ч. 306 16.02.2018; 09:00 ч. 702 доц. д-р Емилиян Петков
гл. ас. д-р Росица Радоева
Компютърни мрежи и комуникации 24.01.2018; 11:00 ч. 202 14.02.2018; 11:00 ч. 707 проф. дн Олег Асенов
гл. ас. д-р Теодор Калушков
ИК-И5: Програмиране на Java (то) 31.01.2018; 08:00 ч. 707 12.02.2018; 08:00 ч. 707

доц. д-р Тодор Тодоров

гл. ас. д-р Милена Стефанова
ас. Ивайло Николов

Четвърти курс

Дисциплини

Редовна сесия
Дата и час

Зала

Поправителна сесия
Дата и час

Зала Преподаватели
ИК-М4: Криптография 24.01.2018; 13:00 ч. 406 14.02.2018; 9:00 ч. 406 Проф. дмн Стефка Буюклиева
ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева
ИК-И8: Мултимедийни приложения 22.01.2018; 10:00 ч. 402 12.02.2018; 13:00 ч. 402 гл. ас. д-р Гергана Маркова
ИК-И9: Обработка на изображения 25.01.2018; 13:00 ч. 306 16.02.2018; 14:00 ч. 506 проф. д-р Мирослав Гълъбов
гл. ас. д-р Гергана Маркова
ИК-И10: Моделиране на информационни системи 29.01.2018; 9:00 ч. 503 14.02.2018; 11:00 ч. 402 доц. д-р Цв. Георгиева-Трифонова
гл. ас. д-р Стефан Калчев
ИК-И11: Wap технологии 26.01.2018; 10:00 ч. 504 15.02.2018; 10:00 ч. 506 проф. дн Олег Асенов
ас. д-р Георги Шипковенски
ФК-ИФ2: Интелигентни системи в обучението (то)     16.02.2018; 14:00 ч. 606 Гл. ас. д-р Росица Радоева
ФК-ИФ3: Електронни разплащания (то)     16.02.2018; 10:00 ч. 5К, 709 каб. доц. д-р Мариана Петрова

 

СПОДЕЛИ В