Графици на занятията

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2023/2024 уч. година
Графикът на занятията за всеки курс е видим в уеб-страницата на университета в раздел Е-график на занятията.
СПОДЕЛИ В