Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделяСекретар факултетска канцелария: Анна Благоева

Кабинет №531 - Ректорат

Телефон: О62/ 618 332

e-mail: ist@ts.uni-vt.bgОрганизатори учебен процес

Катедра „Археология“

Кремена Маркова

Кабинет №530 - Ректорат

062/ 618 336

Катедра „Нова и най-нова обща история“

Катедра „Стара и средновековна история“


Катедра „География“

Радина Божилова

Кабинет №537 - Ректорат

062/ 618 252

Катедра „Нова и най-нова история на България“

СПОДЕЛИ В