Материално-техническа база

Учебна зала № 316 е реновирана и оборудвана в рамките на Историческия факултет на ВТУ със съдействието на катедра „Нова и най-нова история на България“ и Центъра за изследване на комунизма като специализиран кабинет по Нова и най-нова история на България, като е обзаведена със средства от реализирания от преподавателите от Катедрата и Центъра проект по Наредба № 9 „Преживяно минало“ и от дарения. 

С решение на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 20 януари 2020 г. на Ректора на ВТУ е възложено да издаде заповед за именуване на учебна зала на името на проф. д.и.н. Иван Стоянов, ректор на ВТУ в мандат 1995-1999 г. Със своя заповед от м. октомври т. г., след окончателното приключване на дооборудването и подготовката на зала № 316, Ректорът на ВТУ определя тя да носи името на бележития учен проф. д.и.н. Иван Илиев Стоянов. 

През годините на впечатляващата си научна кариера проф. Иван Стоянов се утвърди като един от най-уважаваните и разпознаваеми български историци, ползващ се с международна известност, и доайен на старопрестолните и национални проучвания в областта на Българското възраждане. Големи са неговите заслуги към българската наука, към Великотърновския университет и Историческия му факултет, както и за утвърждаването на националната и международна известност на Великотърновската историческа школа. Проф. Иван Стоянов е избран за ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в мандат 1995-1999 г., като той е и първият ректор на Университета, който е и негов възпитаник. Признание за неговия огромен авторитет като учен и общественик е изборът му за председател на общобългарския комитет „Васил Левски“. 

Учебната зала, именувана на проф. д.и.н. Иван Стоянов, е предвидена изцяло за нуждите на Историческия факултет на ВТУ и се използва приоритетно за осигуряване на подходяща образователна среда за обучение на студентите от Факултета по дисциплините, свързани със съвременната, новата и възрожденската история на България.

Учебна зала № 320 е именувана в чест на големия български историк и едно от най-емблематичните лица на Историческия факултет на ВТУ проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев. Проф. Иван Тютюнджиев заслужено се ползваше със славата на международно признат учен и водещ авторитет по отношение на историята на българския народ и българските земи в епохата на османското владичество, както и на историята на българската църква. Освен с богатата си и многостранна научна дейност, той допринася за развитието на Великотърновския университет и с административната си дейност, включително и като заместник-ректор на Университета през 1999-2003 г. През периода 2015-2018 г. е декан на Историческия факултет на ВТУ, на който отдава всичките си сили. На 1 октомври 2018 г. – първия ден от академичната 2018-2019 година, проф. Тютюнджиев ни напусна завинаги.  

Учебна зала № 320 е реновирана и оборудвана практически изцяло с дарителски средства по инициатива на деканата на Историческия факултет, който предлага на Академическия съвет на ВТУ нейното именуване в чест на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев. С решение на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 20 януари 2020 г. на Ректора на ВТУ е възложено да издаде заповед за именуване на учебна зала на името на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, която става факт през м. октомври т. г., след окончателното приключване на реновирането и оборудването на залата. 

Учебната зала, именувана на проф. Иван Тютюнджиев, е оборудвана като специализиран компютърен кабинет и е предвидена изцяло за нуждите на Историческия факултет на ВТУ. Тя е израз на уважение към нашия непрежалим Декан, но и доказателство за изключителното уважение, с което той се ползваше. Отново следва да се подчертае, че превръщането на залата в това, което виждаме, е в резултат на усилията на множество дарители – приятели на проф. Тютюнджиев, чиито имена са изписани на табелата, която виждате на входа на кабинета.


Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов и проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Исторически факултет откриха нов кабинет за докторантски практики. Кабинетът, който е към Историческия факултет е оборудван с любезното съдействие на A Data Pro - водеща компания в информационните услуги. Неговата цел е да помага при обучението на докторанти, обмяната на опит и знания. На откриването присъстваха инж. Олег Божанов - главен секретар на Университета, както и Светослав Богатинов, мениджър в A Data Pro.

СПОДЕЛИ В