Държавни изпити и защити на дипломни работи


До студентите, приключили обучението си в допълнителното модулно обучение – модул „Чужд език“ 

Уважаеми колеги,
Датите за провеждане на заключителния изпит по чужд език в допълнително модулно обучение – модул „Чужд език“ през 2022 г. са:

  1. 19 февруари 2022 година, 10,00 часа, аудитория 321; 
  2. 07 юли 2022 година, 10,00 часа, аудитория 321. 

Филологически факултет – Деканат

Модулно обучение „Чужд език“ – заключителен изпит


СПОДЕЛИ В