Великотърновският университет с награда от Министерството на труда и социалната политика

 

Първа награда в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ получи катедра „Организация и методология на социалните дейности“ на Стопанския факултет във Великотърновския университет. Призът се дава за създаването и развитието на бакалавърска програма „Предприемачество в социалната сфера“ и е признание за усилията на академичния състав в предлагането на иновативен образователен продукт без аналог в България.

На официалната церемония на 14 декември 2017 г. присъстваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и заместник-министрите Султанка Петрова, Зорница Русинова, Росица Димитрова и Лазар Лазаров.

В изказването си по време на церемонията министър Бисер Петков подчерта, че един от приоритетите на Министерство на труда и социалната политика е подпомагането на уязвимите групи, като това може да се постигне чрез стимулиране на социалните иновации в предприемачеството, чрез утвърждаване на устойчиви решения в социалната икономика. Церемонията е значимо събитие, защото показва успешни практики, конкретни решения, социално иновативни модели, които надграждат вече постигнатото в рамките на системата за социалните дейности.

Годишните национални награди за социални иновации в подкрепа на социалната икономика се дават за трета поредна година от Министерството на труда и социалната политика. Наградата на ВТУ беше връчена от министър Бисер Петков на доц. д-р Милена Йоргова, заместник-декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра „Организация и методология на социалните дейности“.

Обучението в специалност „Предприемачество в социална сфера“ стартира през 2009 г. в резултат на изследователски проект по социално предприемачество, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Изключителен принос за превръщане на проектната идея в завършен образователен продукт имат проф. Митко Димитров, проф. Начко Радев, проф. Байко Байков, проф. Никола Вълчев, проф. Победа Луканова.

В специалност „Предприемачество в социалната сфера“ вече осем години се  подготвят специалисти с иновативно мислене в областта на социалната икономика и социалното предприемачество.    

СПОДЕЛИ В