През 2017

Седми мартенски студентски четения - 24 – 25 Март 2017 г.

Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ

Участвали студенти и докторанти:

 1. Събина Атанасова Петрова - Докторант
 2. Слави Недков Димитров - Докторант
 3. Анелия Иванова Маркова - Докторант
 4. Ева Антонова Димитрова - Докторант
 5. Лъчезар Илиянов Йорданов - Докторант
 6. Борислава Ромеова Петрова-Нанкина - Докторант
 7. Драгомир Светлозаров Митев - Докторант
 8. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 9. Симеон Станиславов Бояджиев - Докторант
 10. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 11. Йордан Стоянов Минчев - Докторант
 12. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 13. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 14. Николай Димитров Колев - Докторант
 15. Симеон Младенов Антонов - Докторант
 16. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 17. Мария Илиева Лазарова - Докторант
 18. Николай Теодоров Койчев - Студент
 19. Симеон Златков Тодоров - Студент
 20. Светослав Йорданов Георгиев - Студент
 21. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 22. Теодора Иванова Йорданова - Студент
 23. Иван Маринов Маринов - Студент
 24. Елена Иванова Димитрова - Студент
 25. Симеон Георгиев Станчев - Студент
 26. Йордан Тонев Адолфов - Студент
 27. Светлана Петрова Страхилова - Студент
 28. Росица Павлова Денчева - Студент
 29. Даниела Димитрова Илиева - Студент
 30. Ангел Георгиев Ангелов - Студент
 31. Явор Митков Генов - Студент
 32. Теодора Василева Желева - Студент
 33. Татяна Тониславова Лилова - Студент
 34. Бисерка Венкова Пачева - Студент
 35. Лидия Кирилова Данкова - Студент
 36. Николай Недялков Тодоров - Студент
 37. Любомир Петров Ангелов - Студент
 38. Петър Цветанов Иванов - Студент
 39. Беатрис Ивова Бойкова - Студент
 40. Станислав Митков Донев - Студент
 41. Петко Емилов Данков - Студент
 42. Николай Пламенов Николов - Студент

Международна студентска научна конференция "Border Crossing and Beyond" 07 – 09 Април 2017 г.

Организатор: катедра "Нова и най-нова история на България", Център за Етнология и Културна антропология, Клуб "Старопрестолни етнолози"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Надя Ивова Тошмакова - Докторант
 2. Мариела Стоянова Семова - Студент
 3. Петър Цветанов Иванов - Студент

Дванадесета Международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 31 Октомври 2017 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 2. Драгомир Светлозаров Митев - Докторант
 3. Симеон Младенов Антонов - Докторант
 4. Симеон Станиславов Бояджиев - Докторант
 5. Месут Рафет Али - Докторант
 6. Павлин Стоянов Атанасов - Докторант
 7. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 8. Донка Георгиева Андреева - Докторант
 9. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 10. Георги Петров Дракалиев - Докторант
 11. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 12. Николай Миленов Величков - Докторант
 13. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 14. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 15. Марин Атанасов Маринов - Докторант
 16. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 17. Петя Георгиева Кънчева - Докторант
 18. Пенка Андреева Попова - Докторант
 19. Кристиана Добромирова Добрева-Станкова - Докторант
 20. Юра Альошина Лужецка - Докторант
 21. Лъчезар Илиянов Йорданов - Докторант
 22. Ирена Димитрова Радева - Докторант
 23. Николай Пламенов Николов - Студент
СПОДЕЛИ В