През 2016

Шести мартенски студентски четения 25 – 26 Март 2016 г.

Организатор: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ

Участвали студенти и докторанти:

 1. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 2. Събина Атанасова Петрова - Докторант
 3. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 4. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 5. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 6. Мариан Иванов Георгиев - Докторант
 7. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 8. Мария Илиева Лазарова - Докторант
 9. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 10. Деница Иванова Великова - Докторант
 11. Николай Димитров Колев - Докторант
 12. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 13. Анелия Иванова Маркова - Докторант
 14. Радина Иво Божилова - Студент
 15. Явор Митков Генов - Студент
 16. Любомир Петров Ангелов - Студент
 17. Величка Михалева Мартинова - Студент
 18. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 19. Николай Тодоров Койчев - Студент
 20. Теодора Димитрова Ракаджиева - Студент
 21. Елена Иванова Димитрова - Студент
 22. Андрей Димитров Митков - Студент
 23. Невена Недялкова Недялкова - Студент
 24. Ивайло Янков Тотев - Студент
 25. Яница Генадиева Маринова - Студент
 26. Яница Николаева Николова - Студент
 27. Мартина Дянкова Атанасова - Студент
 28. Василена Атанасова Филипова - Студент
 29. Любен Станимиров Гатев - Студент
 30. Йордан Пламенов Русев - Студент
 31. Янита Александрова Велева - Студент
 32. Симеон Младенов Антонов - Студент
 33. Теодора Василева Желева - Студент
 34. Светослав Йорданов Георгиев - Студент
 35. Татяна Даниелова Цвяткова - Студент

Първа международна научна конференция "Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства" 10 – 11 Юни 2016 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Надя Ивова Тошмакова - Докторант
 2. Илия Желязков Вълев - Докторант
 3. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 4. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 5. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 6. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 7. Павлин Стоянов Чаушев - Докторант

XI международна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 02 Ноември 2016 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Симеон Станиславов Бояджиев - Докторант
 2. Невян Огнянов Митев - Докторант
 3. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 4. Хатче Тахирова Кедова - Докторант
 5. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 6. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 7. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 8. Мария Илиева Лазарова - Докторант
 9. Слави Недков Димитров - Докторант
 10. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 11. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 12. Георги Петров Дракалиев - Докторант
 13. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 14. Марин Атанасов Маринов - Докторант
 15. Спаска Ангелова Шуманова - Докторант
 16. Георги Цанев Цачев - Докторант
 17. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 18. Цветелина Найденова Ценова-Костадинова - Докторант
 19. Кристиана Добромирова Добрева-Станкова - Докторант
 20. Симеон Георгиев Станчев - Студент
 21. Павлина Николаева Николова - Студент
 22. Симеон Младенов Антонов - Студент
 23. Светослав Йорданов Георгиев - Студент

"Историческото образование и предизвикателствата през XXI век" 18 – 19 Ноември 2016 г.

Организатори: Катедра "Нова и най-нова история на България", Ателие "История и памет" при Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Мария Атанасова Желязкова - Студент
 2. Мариела Стоянова Семова - Студент
 3. Теодора Василева Желева - Студент
 4. Даниела Александрова Иванова - Студент

Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век 19 – 20 Ноември 2016 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова обща история"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
СПОДЕЛИ В