През 2015

Пети мартенски студентски четения - 27 – 28 Март 2015 г.

Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ

Участвали студенти и докторанти:

 1. Анелия Иванова Маркова - Докторант
 2. Младен Павлов Василев - Докторант
 3. Пламен Тончев Дойчев - Докторант
 4. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 5. Поля Йорданова Постомпирова - Докторант
 6. Николай Димитров Колев - Докторант
 7. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 8. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 9. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 10. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 11. Георги Йорданов Митев - Докторант
 12. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 13. Мариела Рангелова Георгиева - Докторант
 14. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 15. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 16. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 17. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 18. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 19. Стефания Тодорова Игнатова - Студент
 20. Величка Михалева Мартинова - Студент
 21. Калоян Руменов Димов - Студент
 22. Николай Йорданов Николов - Студент
 23. Татяна Даниелова Цвяткова - Студент
 24. Петко Емилов Данков - Студент
 25. Елена Иванова Димитрова - Студент
 26. Светослав Йорданов Георгиев - Студент
 27. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 28. Теодора Димитрова Ракаджиева - Студент
 29. Светлана Петрова Страхилова - Студент
 30. Павлин Йорданов Калчев - Студент
 31. Антон Илиев Николов - Студент
 32. Симеон Младенов Антонов - Студент
 33. Иво Николаев Иванов - Студент
 34. Кристина Николаева Кочева - Студент
 35. Явор Митков Генов - Студент
 36. Радина Иво Божилова - Студент
 37. Мария Атанасова Желязкова - Студент
 38. Ивайло Янков Тотев - Студент
 39. Цветомира Александрова Кюркчиева - Студент
 40. Лъчезар Емилов Андреев - Студент
 41. Красимир Иванов Димитров - Студент

"Университетско преподаване на науки за културата" 09 – 10 Май 2015 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Илия Желязков Вълев - Докторант
 2. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 3. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 4. Надя Ивова Тошмакова - Докторант

Научна конференция "Историография на преходите" 16 – 17 Октомври 2015 г.

Организатори: Исторически факултет, Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Деница Иванова Великова - Докторант
 2. Тамара Георгиева Драганова - Докторант
 3. Олга Стефанова Стоянова - Докторант
 4. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 5. Николай Димитров Колев - Докторант
 6. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 7. Мариела Рангелова Георгиева - Докторант

Пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура" 23-24 Октомври 2015

Организатори: Исторически факултет, Филологически факултет, Център "Балкани"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Тамара Георгиева Драганова - Докторант
 2. Боянка Маринова Димитрова - Докторант
 3. Лъчезар Илиянов Йорданов - Докторант
 4. Драгомир Рачев Йорданов - Докторант
 5. Жулиета Василева Гюлева - Докторант
 6. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 7. Веселин Иванов Горанчев - Докторант
 8. Невена Стилиянова Неделчева - Докторант
 9. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 10. Атанаска Иванова Стамболийска - Докторант

Международна научна конференция "Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят" 26– 28 Октомври 2015 г.

Организатори: Исторически факултет, Община Велико Търново, Фондация "Българска памет"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Станимир Павлов Димитров - Докторант

Десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 6 Ноември 2015

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Стилиян Димитров Иванов - Докторант
 2. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 3. Павлин Стоянов Атанасов - Докторант
 4. Невян Огнянов Митев - Докторант
 5. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 6. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 7. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 8. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 9. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 10. Станислав Костов Иванов - Докторант
 11. Поля Йорданова Постомпирова - Докторант
 12. Тамара Георгиева Драганова - Докторант
 13. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 14. Георги Цанев Цачев - Докторант
 15. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 16. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 17. Десислава Николаева Цончева - Студент
 18. Йоана Иванова Постомпирова - Студент
 19. Симеон Младенов Антонов - Студент
СПОДЕЛИ В