През 2014

Четвърти мартенски студентски четения 27 – 28 Март 2014 г.

Организатор: Исторически факултет, клуб "История и памет"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Марин Кирилов Маринов - Докторант
 2. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 3. Христина Руменова Бахова - Докторант
 4. Иван Иванов Думиника - Докторант
 5. Татяна Миткова Димитрова - Докторант
 6. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 7. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 8. Николай Димитров Колев - Докторант
 9. Мариела Рангелова Георгиева - Докторант
 10. Чавдар Костадинов Ангелов - Докторант
 11. Илия Желязков Вълев - Докторант
 12. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 13. Даниел Митков Димитров - Докторант
 14. Севим Скендер Куртчу - Докторант
 15. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 16. Симеон Илиев Станчев - Студент
 17. Красимир Иванов Ковачев - Студент
 18. Иван Васков Коцов - Студент
 19. Десислава Стефанова Стойчева - Студент
 20. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 21. Георги Стоянов Стоянов - Студент
 22. Теодора Иванова Димитрова - Студент
 23. Радина Иво Божилова - Студент
 24. Йордан Делчев Йорданов - Студент
 25. Красимир Иванов Димитров - Студент
 26. Хари Петков Казанджиев - Студент
 27. Йордан Веселинов Йорданов - Студент
 28. Павлин Йорданов Калчев - Студент
 29. Николай Недялков Тодоров - Студент
 30. Явор Митков Генов - Студент
 31. Мартин Серьожев Вътев - Студент
 32. Таня Стоянова Петкова - Студент
 33. Симеон Огнянов Кулиш - Студент
 34. Мария Атанасова Желязкова - Студент
 35. Михаела Георгиева Антова - Студент
 36. Иво Николаев Иванов - Студент
 37. Полина Здравкова Петрова - Студент
 38. Цветомира Александрова Кюркчиева - Студент
 39. Десислава Милкова Димитрова - Студент
 40. Лъчезар Емилов Андреев - Студент
 41. Катерина Недкова Иванова - Студент
 42. Пресиян Петров Костадинов - Студент
 43. Стефания Тодорова Игнатова - Студент
 44. Диляна Васкова Христова - Студент
 45. Натали Христова Николова - Студент
 46. Кръстина Ивайлова Трънска - Студент
 47. Силвиана Даниелова Андреева - Студент

Граници и гранични зони: разлики и неравенства 30 – 31 Май 2014 г.

Организатор: Център за Етнология и Културна Антропология, Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 2. Илия Желязков Вълев - Докторант
 3. Надя Ивова Тошмакова - Докторант
 4. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант

Девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 31 Октомври 2014 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Мариан Иванов Георгиев - Докторант
 2. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 3. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 4. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 5. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 6. Драгомир Рачев Йорданов - Докторант
 7. Тамара Георгиева Драганова - Докторант

Кръгла маса "100 години от Първата световна война" 27 Ноемрви 2014 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова обща история"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 2. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 3. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 4. Емил Досев Александров - Докторант
СПОДЕЛИ В