През 2013

Трети мартенски студентски четения 15 – 16 Март 2013 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 2. Цветомира Михнева Димитрова-Ненова - Докторант
 3. Даниела Илиева Цонева - Докторант
 4. Емил Огнянов Врежаков - Студент
 5. Иван Васков Коцов - Студент
 6. Юлвер Седат Муса - Студент
 7. Чавдар Жоров Занков - Студент
 8. Мила Лъчезарова Михайлова - Студент
 9. Николай Иванов Тодоров - Студент
 10. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 11. Радина Иво Божилова - Студент
 12. Десислава Милкова Димитрова - Студент
 13. Александра Димитрова Георгиева - Студент
 14. Драгомир Георгиев Георгиев - Студент
 15. Хари Петков Казанджиев - Студент
 16. Мартин Серьожев Вътев - Студент
 17. Явор Митков Генов - Студент

"50 години Етнология във ВТУ – Етнографските експозиции – инструмент за формиране на национална памет" 04 – 05 Юни 2013 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант

"50 години Етнология във ВТУ - Граници и преходи в личния и обществения цикъл" 04 Септември 2013 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"


Четвърта международна конференция "Балканите – език, история, култура" 18-19 Октомври 2013

Организатори: Исторически факултет, Филологически факултет, Център "Балкани"


Осма научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 31 Октомври 2013 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 2. Даниела Илиева Цонева - Докторант
 3. Цветомира Михнева Димитрова-Ненова - Докторант
 4. Иван Христов Христов - Докторант

"Най-хубавите ливади на света: кръстоносни походи и кръстоносци на Балканите" 07 – 09 Ноември 2013 г.

Организатор: катедра "Стара и средновековна история", Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Чикагски университет, Илинойс, САЩ, Университет на Тенеси – Ноксвил, САЩ

СПОДЕЛИ В