През 2012

Втори мартенски студентски четения 16 Март 2012 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Иван Иванов Думиника - Докторант
 2. Полина Александрова Петрова - Студент
 3. Габриела Красимирова Христова - Студент
 4. Иван Христов Христов - Студент
 5. Мая Руменова Джамбазова - Студент
 6. Десислава Милкова Димитрова - Студент
 7. Йордан Веселинов Йорданов - Студент
 8. Милена Иванова Драгнева - Студент
 9. Пресиян Петров Костадинов - Студент
 10. Спас Ивайлов Спасов - Студент
 11. Драгомир Георгиев Георгиев - Студент
 12. Александър Деянов Братванов - Студент
 13. Симеон Огнянов Кулиш - Студент


Седма научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 30 Октомври 2012 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 2. Георги Цанев Цачев - Докторант
 3. Валентин Здравков Кисьов - Докторант
 4. Теодор Иванов Додуров - Докторант
 5. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 6. Иван Иванов Думиника - Докторант
 7. Поликсения Рускова Петрова - Докторант
 8. Жулиета Василева Гюлева - Докторант
СПОДЕЛИ В