Национална научна конференция „140 години от рождението на Яворов”

Уважаеми колеги,


Катедра „Българска литература” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”,

Къща музей „Пейо К. Яворов” – Чирпан, Фондация „Яворов” и Община Чирпан Ви канят да участвате в


Национална научна конференция

„140 години от рождението на Яворов”


 Конференцията ще се проведе на 14 януари 2018 г. в Къща музей „Пейо К. Яворов” в Чирпан в рамките на Яворовите януарски дни.

Времетраене на докладите – 15 минути.

Ще бъде издаден сборник с текстовете от конференцията.

Срок за заявки с темите на докладите: 30 декември 2017 г. В първите дни на януари 2018 г. ще получите програмата на конференцията.

Няма такса за участие. Командировъчните са за сметка на участниците.

На конференцията ще бъде представено новото издание на книгата на Иван Мешеков „П. К. Яворов. Поет богоборец”.

Заявките изпращайте на посочения електронен адрес.Проф. д-р Димитър Михайлов

тел.: 089 68 61 309

e-mail: d_mihailov_vt@abv.bg

СПОДЕЛИ В