Научна конференция на младите изследователи - 29.5.2017 година

На 29 май 2017 г. се проведе НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ. В конференцията взеха участие над 40 студенти, докторанти и преподаватели. Деканът на факултета откри научната проява, като участниците бяха приветствани и от проф. д-р Маргарита Върбанова – председател на програмния комитет и жури и доц. д-р Марияна Николова – председател на организационния комитет. 

ПРИСЪДЕНИ НАГРАДИ


 
 

НАГРАДАТА ЗА ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Борислав Антонов Анчев,

специалност „Математика и информатика“, ОКС „бакалавър“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

за представен доклад на тема „За естествените числа, представящи се като сума от два точни квадрата по повече от един начин“,

научен консултант доц. д-р Златко Върбанов.


НАГРАДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ

Павел Иванов Христов,

докторант, докторантска програма „Информатика“, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“

за представен доклад на тема „3D сканиране на музеен експонат и визуализация в WEB”,

научен консултант доц. д-р Емилиян  Петков.


НАГРАДА ЗА ПЕРСПЕКТИВНОСТ

Христина Тодорова Василева и Благовеста Недкова Костадинова,

специалност „Книгоиздаване“, ОКС „бакалавър“, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“

за представен доклад на тема „Goodreads и LibraryThing – социалните мрежи за читатели”,

научен консултант гл. ас. д-р Калина Иванова.


НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Светла Миткова Гърчова,

специалност „Информатика“, ОКС „бакалавър“, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“

за представен доклад на тема „Анализ на Web архиви, съдържащи математически текстове и използването на MathJax и MathML за подобряване на визуализацията им”,

научен консултант гл. ас. д-р Силвия Върбанова.


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ “ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

Monalisa Amadi,

специалност „Erasmus Mundus Student“, University of Calabar, Calabar Nigeria

за представен доклад на тема

Three dimensional scanning, model editing, printing and laser engraving of  an object”,

научен консултант доц. д-р Емилиян  Петков.


 
 

ГАЛЕРИЯ 

СПОДЕЛИ В