“Математика, Компютри, Общество”, посветена на 100 г. от рождението на Алън Тюринг

Награди от Студентска научна сесия 21 май 2012 година


 
 


НАГРАДА ЗА ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Евгени Пламенов Димитров
специалност “Информатика”
доклад на тема
"Занимателни задачи и възможности
за използването им в училищния курс по математика"
научен консултант доц. д-р Маргарита Върбанова


НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Габриела Михайлова Чотова
специалност “Математика и информатика”
доклад на тема
“Компютърната презентация на урок
по математика като средство за интерактивно обучение”
научен консултант доц. д-р Даринка ГълъбоваНАГРАДА ЗА ПРИЛОЖИМОСТ
Калоян Руменов Маринов
специалност “Математика и информатика”
доклад на тема
“Електронен курс по информатика и информационни
технологии за средното училище”
научен консултант гл. ас. д-р Марияна Николова
и
Мариела Милкова Христова
специалност “Математика и информатика”
доклад на тема
“Изследователски подход в обучението по математика
чрез използване на софтуер за динамични конструкции”
научен консултант доц. д-р Даринка ГълъбоваНАГРАДА ЗА ПЕРСПЕКТИВНОСТ
Йоан-Александър Динков Григоров, Любомир Георгиев Филипов
специалност “Информатика”
доклад на тема
“Създаване на онлайн приложение
за регистрации на участници към турнир”
научен консултант гл. ас. д-р Златко Върбанов


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
Мария Пенева Йорданова, Георги Иванов Чапликов
специалност “Танкови войски – технически и автомобилни, инженерни войски”
доклад на тема
“Съвременна компютърна система
за моделиране и симулации в армията
JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation)"
научен консултант к-н Даниел Тотев

 

СПОДЕЛИ В