Академичен четвъртък

14.12.2017

ЦЕНТРАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

ПРИ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ви кани

ОТНОВО НА ЛЕКЦИИ

с

проф. дфн НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ

„Кладенецът и лабиринтът“

(Библейско-египетската тема

у Болеслав Прус и Томас Ман)


 
 

МОДЕРАТОР: проф. дфн МАРГРЕТА ГРИГОРОВА


14.12.2017 г., четвъртък, от 12.30 ч.

в читалнята на Централна университетска библиотека

СПОДЕЛИ В