Посещение във Великотърновския университет на проф. д.и.н. Айнура Адиева, ректор на Международния университет на Киргизката република

На 8.12. 2017 г. на посещение във Великотърновския университет бе проф. д.и.н. Айнура Адиева, ректор на Международния университет на Киргизката република, Киргизстан.           

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов и проф. д.и.н. Айнура Адиева проведоха работна среща, на която бе обсъдено бъдещото сътрудничество между двата университета, които вече имат сключен двустранен договор. Целта на работната среща бе продължаване и разширяване на договора.

След проведените разговори, в които участие взеха  проф. д.и.н. Милко Палангурски, началник на отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност”, както и доц. д-р Димитър Симеонов, директор на „Магистърски програми”, двете страни се договориха  сътрудничеството да продължи и с обучение на магистри и докторанти. Предвижда  се сключване и на договор по програма Еразъм +. 

 

СПОДЕЛИ В