Текущи съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Посолството на Китайската народна република в Република България отпуска седем еднократни стипендии от по 1000 лв. за студенти от Великотърновския университет, обучаващи се в бакалавърски програми с китайски език на етап 1. – 3. курс. Стипендиите ще бъдат предоставени за особени постижения в обучението по езика и/или с цел финансова подкрепа и социално подпомагане.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Актуална академична справка от обучението до момента;
 2. Актуална автобиографична справка с информация за публикационна дейност и/или други постижения в образованието и науката, в която да са вписани трите имена, специалността, курса и факултетния номер на кандидата (вкл. приложени копия от публикации);
 3. Копия от придобити сертификати и/или спечелени награди от конкурси за владеене на китайски език.

Освен тези документи, студентите, които желаят да се възползват от стипендията за социална подкрепа е необходимо да представят и:

 1. Документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност за настоящия период и/или служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца и/или служебна бележка за получавано обезщетение за настоящия период, в случай че родителите са безработни.

Пакетът от документи изпращайте на имейл адрес neda.ilieva@ts.uni-vt.bg до г-жа Неда Илиева – организатор учебен процес на катедра „Класически и източни езици и култури“, Филологически факултет, ВТУ с текст в темата на имейла „СТИПЕНДИЯ – ПОСОЛСТВО НА КНР“.

Краен срок: 01 март 2024 г.


Посолството на Република Корея вБългария, за да Ви информирам, че Посолството обявява конкурс за 8 (осем) стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университет в образователно-квалификационнатастепен "магистър" или "доктор" (включващи езиков курс).

Повече информация за стипендианската програма, начина на кандидатстване и необходимите документи може да намерите тук.


НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩИ И ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА“

Набират се кандидати за устни преводачи за Модела на Европейския съюз (MEU) в Страсбург 2023!

Организаторите искат да предложат на много млади устни преводачи възможност да натрупат опит в реална работна среда от седалището на Европейския парламент в Страсбург.

КОГА: Можете да кандидатствате до 22 септември 2023 година, 22:59 ч.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ: Можете да попълните формуляра на уебсайта тук или тук.

Конференцията ще се състои в Страсбург от 25 ноември до 1 декември 2023 година.

За подробна информация, посетете сайта на MEU или ги последвайте във Facebook и Instagram.

www.meu-strasbourg.org
Email: interpreters@meu-strasbourg.org
Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn

Уважаеми колеги,
Желаем Ви здраве и успех!


Придобиване на допълнителна квалификация по време на обучението в университета от учебната 2023-2024 г.

МОДУЛ „ЧУЖД ЕЗИК“

Ако през учебната 2022-2023 г. сте студенти в ПЪРВИ курс редовно обучение , имате възможност от зимния семестър на втори курс (учебна 2023-2024 г.) да се запишете за допълнително модулно обучение и да получите квалификация по един чужд език от изброените: испански, новогръцки, румънски, руски, сръбски и хърватски, френски, японски.

Продължителност на обучението – пет семестъра (от трети до седми семестър включително на основната специалност).

Квалификация – придобиване на езикова компетентност на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Координатор на програмата – гл. ас. д-р Милена Иванова (катедра „Германистика и нидерландистика“ ), тел. 0885627647 .

 Обучението е платено за студентите от всички специалности. Таксата е по 150 лв. на семестър (общо 5 вноски по 150 лв. за целия курс на обучение).

 Забележка: Обучението по конкретен език ще започва при записани най-малко 6 студенти за този език.

 КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

 1. Подаването на документите ще се извършва дистанционно чрез попълване на електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, достъп до който ще имате чрез потребителското име и паролата за служебната си пощенска кутия с разширение @sd.uni-vt.bg
 2. Полетата във формуляра трябва да попълвате старателно, като следвате внимателно инструкциите към въпросите. Задължително посочете телефон за връзка. Информация за сроковете и процедурите за записване, както и за организацията на занятията ще получавате чрез служебната си пощенска кутия.

Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване за модулно обучение ВСЕ ОЩЕ НЕ ОЗНАЧАВА, че сте записани за обучение в модулите. След обработването на постъпилите формуляри, но не по-късно от 04.08.2023 в платформата „Е-студент“ ще бъде публикувано съобщение с препратка към списъците с одобрените кандидати, както и информация във връзка с процедурите за записване и заплащането на таксите за обучение.


Формулярът ще бъде отключен на 14.07.2023!

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМУЛЯРИ – 31.07.2023

 Формуляри, подадени след тази дата, няма да се разглеждат.

Формуляра за кандидатстване за модулно обучение попълнете ТУК

<

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

Националната стипендиантска програма на Словашката република отпуска стипендии за  академичната 2023/2024 г. Предназначени са за чуждестранни студенти, докторанти, изследователи в научни институции и преподаватели във висши учебни заведения.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендии през академичната 2023/2024 г. е 30 април 2023 г. до 16:00 ч.

Повече инфомация може да бъде намерена на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk

Подробна информация може да бъде предоставена от г-н  Ондрей Арадски (Ondrej Aradský e-mail: nsp-foreign@saia.sk tel.: +421 2 5930 4733.)

 flyer NSP + webinar – OneDrive (sharepoint.com)НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Посолството на Китайската народна република в Република България отпуска седем еднократни стипендии от по 1000 лв. за студенти от Великотърновския университет, обучаващи се в бакалавърски програми с китайски език на етап 1. – 3. курс. Стипендиите ще бъдат предоставени за особени постижения в обучението по езика и/или с цел финансова подкрепа и социално подпомагане.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Актуална академична справка от обучението до момента;
 2. Актуална автобиографична справка с информация за публикационна дейност и/или други постижения в образованието и науката, в която да са вписани трите имена, специалността, курса и факултетния номер на кандидата (вкл. приложени копия от публикации);
 3. Копия от придобити сертификати и/или спечелени награди от конкурси за владеене на китайски език.

  Освен тези документи, студентите, които желаят да се възползват от стипендията за социална подкрепа е необходимо да представят и:

 4. Документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност за настоящия период и/или служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца и/или служебна бележка за получавано обезщетение за настоящия период, в случай че родителите са безработни.

Пакетът от документи изпращайте на имейл адрес neda.ilieva@ts.uni-vt.bg до г-жа Неда Илиева – организатор учебен процес на катедра „Класически и източни езици и култури“, Филологически факултет, ВТУ с текст в темата на имейла „СТИПЕНДИЯ – ПОСОЛСТВО НА КНР“.

Краен срок: 31 март 2023 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В МП „ТРАНСЛАТОЛОГИЯ“

Скъпи колеги,
На 17 март т.г. имате възможност да се включите в поредното виртуално посещение на Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия. По време на тези виртуални разходки професионални преводачи ще споделят с Вас своя опит, ще отговорят на отправените към тях въпроси посредством интерактивни виртуални стаи, ще научите за преводаческите инструменти и методи, които се използват в Европейската комисия, за необходимите умения, които трябва да притежават преводачите, за възможностите за стаж и работа.

Програмата на посещението включва:

 • Представяне на работата на Генералната дирекция „Писмени преводи“ и възможностите за кариерно развитие (на английски език);
 • Виртуални стаи на всеки от 24 езика, в които можете да зададете своите въпроси, да общувате и поговорите с преводачите към Европейската комисия.

Дати за виртуални посещения през 2023 г.:

Времеви диапазон на посещенията – от 9:30 – 13:00 ч.

За участие във виртуалните посещения е необходима регистрация. Можете да се регистрирате и за двете посещения или да изберете по-удобната за Вас дата.

Краен срок за регистрация: 3 март 2023.

Местата са ограничени!

Магистърската програма „Транслатология“ на Филологическия факултет е част от Европейската мрежа за магистърски програми в областта на превода (ЕМТ)!


Важно събитие за студентите по чужди езици

Виртуално кафе по повод Европейския ден на езиците 2022

Студентски конкурс по повод Деня на многоезичието 2022

СПОДЕЛИ В