Текущи съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

Националната стипендиантска програма на Словашката република отпуска стипендии за  академичната 2023/2024 г. Предназначени са за чуждестранни студенти, докторанти, изследователи в научни институции и преподаватели във висши учебни заведения.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендии през академичната 2023/2024 г. е 30 април 2023 г. до 16:00 ч.

Повече инфомация може да бъде намерена на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk

Подробна информация може да бъде предоставена от г-н  Ондрей Арадски (Ondrej Aradský e-mail: nsp-foreign@saia.sk tel.: +421 2 5930 4733.)

 flyer NSP + webinar – OneDrive (sharepoint.com)НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Посолството на Китайската народна република в Република България отпуска седем еднократни стипендии от по 1000 лв. за студенти от Великотърновския университет, обучаващи се в бакалавърски програми с китайски език на етап 1. – 3. курс. Стипендиите ще бъдат предоставени за особени постижения в обучението по езика и/или с цел финансова подкрепа и социално подпомагане.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

  1. Актуална академична справка от обучението до момента;
  2. Актуална автобиографична справка с информация за публикационна дейност и/или други постижения в образованието и науката, в която да са вписани трите имена, специалността, курса и факултетния номер на кандидата (вкл. приложени копия от публикации);
  3. Копия от придобити сертификати и/или спечелени награди от конкурси за владеене на китайски език.

    Освен тези документи, студентите, които желаят да се възползват от стипендията за социална подкрепа е необходимо да представят и:

  4. Документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност за настоящия период и/или служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца и/или служебна бележка за получавано обезщетение за настоящия период, в случай че родителите са безработни.

Пакетът от документи изпращайте на имейл адрес neda.ilieva@ts.uni-vt.bg до г-жа Неда Илиева – организатор учебен процес на катедра „Класически и източни езици и култури“, Филологически факултет, ВТУ с текст в темата на имейла „СТИПЕНДИЯ – ПОСОЛСТВО НА КНР“.

Краен срок: 31 март 2023 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В МП „ТРАНСЛАТОЛОГИЯ“

Скъпи колеги,
На 17 март т.г. имате възможност да се включите в поредното виртуално посещение на Генерална дирекция „Писмени преводи“ към Европейската комисия. По време на тези виртуални разходки професионални преводачи ще споделят с Вас своя опит, ще отговорят на отправените към тях въпроси посредством интерактивни виртуални стаи, ще научите за преводаческите инструменти и методи, които се използват в Европейската комисия, за необходимите умения, които трябва да притежават преводачите, за възможностите за стаж и работа.

Програмата на посещението включва:

  • Представяне на работата на Генералната дирекция „Писмени преводи“ и възможностите за кариерно развитие (на английски език);
  • Виртуални стаи на всеки от 24 езика, в които можете да зададете своите въпроси, да общувате и поговорите с преводачите към Европейската комисия.

Дати за виртуални посещения през 2023 г.:

Времеви диапазон на посещенията – от 9:30 – 13:00 ч.

За участие във виртуалните посещения е необходима регистрация. Можете да се регистрирате и за двете посещения или да изберете по-удобната за Вас дата.

Краен срок за регистрация: 3 март 2023.

Местата са ограничени!

Магистърската програма „Транслатология“ на Филологическия факултет е част от Европейската мрежа за магистърски програми в областта на превода (ЕМТ)!


Важно събитие за студентите по чужди езици

Виртуално кафе по повод Европейския ден на езиците 2022

Студентски конкурс по повод Деня на многоезичието 2022

СПОДЕЛИ В