Александър Христов стана ректор на Великотърновския университет за един ден

В навечерието на Студентския празник бе спазена традицията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” студент да бъде ректор за един ден. През тази година ректор стана Александър Христов.

“Много се радвам, че имам възможността да стана ректор за един ден на моя университет. Запознах се със задълженията на Ректора. Трудно е, не е толкова леко, както всички си мислят”, сподели Александър.

Първият документ, който младежът подписа като ректор за един ден, беше заповед, с която 8 декември се обявява за неучебен и неприсъствен ден за студентите във Великотърновския университет.

Александър Христов Христов – завършил Великотърновския университет през учебната 2016 2017 г., спец. Литература и култура (срок на обучение 2 семестъра), ОКС „магистър“, общ успех от семестриалното следване – отличен 6.00, защита на магистърска теза – отличен 6.00.  В момента е редовен докторант към катедра „Българска литература“.

В периода 2012–2016 г. е редовен студент (бакалавър) в специалност Българска филология на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, която завършва и се дипломира в определения по учебен план срок. Успех от семестриалното следване – отличен 5, 79, оценка от защитената дипломна работа – отличен 6.00. През 2015 г. спечелва стипендията на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

През 2016–2017 г. следва в магистърската програма „Литература и култура” на катедра „Българска литература“ (Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и завършва през последната учебна година в определения по учебен план срок. Успех от семестриалното следване – отличен 6, оценка от защитената магистърска теза – отличен 6.

През септември 2017 г. издържа успешно обявения докторантски конкурс по докторска програма Българска литература, специалност Българска литература след Освобождението (редовно обучение), към катедра „Българска литература“ на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

По време на обучението си във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ участва с доклади в национални научни конференции и сборници. Член е на литературно-дискусионния клуб „Емилиян Станев“ към катедра „Българска литература“. Има над 50 публикации – стихове, разкази и литературна критика в много периодични издания и сборници. Отличаван е с национални студентски награди за поезия, белетристика и критика. През 2017 г. дебютира в българската литература със стихосбирката „Крайпътна обител”, която вече е отбелязана от критиката като успех.

С научните си и творчески изяви на национално ниво Александър Христов допринася изключително много за издигане престижа на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

 

 

 

СПОДЕЛИ В