ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Избор на изпълнител за сключване на ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” на служителите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

СПОДЕЛИ В