Връзки с бизнеса и обществени организации

Филологическият факултет има традиционно поддържана система за контакти с потребителите на кадри за подготовка на специалисти (бакалаври, магистри, доктори) в следните основни области:

 • Национално образование: учители по предмети, изучавани в прогимназиалната и в гимназиалната образователна степен (български език и литература, чужди езици)
 • Хуманитарни и социални науки: специалисти в системата на висшето образование (висши училища и изследователски институти)
 • Международни отношения, европейски и други региони – подготовка на преводачи за писмен и устен превод в областта на международните политически, икономически и културни отношения на базата на изучаването на 20 езика, групирани по различни критерии: 6-те официални езика на ООН, 12 от езиците на Европейския съюз, 5 балкански, 4 източни езика...
 • Бизнес комуникации – висококвалифицирани сътрудници и преводачи по видове специализиран превод за нуждите на национални и интернационални компании и фирми
 • Аутсорсингова дейност (стажантски програми и работни места за завършили специалисти, владеещи един, два и повече чужди езика) – пряка връзка с международния бизнес, с глобализацията на съвременните комуникациии и обучението по международни и редки езици
 • Международен туризъм – подготовка на специалисти за комуникация на международни езици и на езици по приоритетност за българския туристически пазар
 • Медиен сектор – медии и връзки с обществеността
 • Обществени и културни институции в страната и в чужбина – библиотеки, домове на културата, български културни институти в чужбина, сдружения, асоциации и клубове на българската диаспора

Във Филологическия факултет системно се провеждат 2 вида семинари, делови срещи, публични лекции: на преподаватели и бизнес партньори за актуализация на учебната документация и на учебния процес; на потребители на кадри със студентите за информиране на стажантски, временни и постоянни работни места.

Информация за договорите на ВТУ с бизнес партньори, също за текущи съобщения за срещи, семинари, стажове и работа може да се получи от страницата на Кариерния център на ВТУ и от Фейсбук страницата на Филологическия факултет.

 

Образователни институции
 • Регионално управление на образованието – област Силистра
 • Регионално управление на образованието – област Търговище
 • Национална Априловска гимназия – Габрово
 • Средно училище с преподаване на източни езици и култури „В. Левски“ – Русе
 • СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново
 • СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица
 • СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица
 • СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян
 • СУ „В. Левски“ – Троян

Бизнес партньори
 • Компания „Юрокор“ ЕАД
 • Компания „А Дейта Про” ООД
 • Компания „Фантастик сървисес” ООД
 • Компания „Таксбек Груп”
 • Уникредит Булбанк АД
 • Българска Аутсорсинг Асоциация
 • Агенция по заетостта – дирекция „Бюро по труда”, гр. Велико Търново
 • "Albena Tour" PLC
 • Хюлет Пакард Ентърпрайс

Медии и връзки с обществеността
 • Институт по реторика и комуникации
 • Телевизия "Европа"
 • Медийна комуникационна агенция „The Dots“
 • Община Велико Търново
 • Съюз на българските журналисти (СБЖ)
 • Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Обществени и културни институции
 • Регионална библиотека „П.Р.Славейков“ – Велико Търново
 • Регионален исторически музей – Велико Търново
 • Регионална библиотека „Проф. д-р Боян Пенев“ – Разград
 • Български културен институт – Братислава, Словакия
 • Българска асоциация на неделните училища в чужбина
 • Програма „Заедно в час“

Международни партньорства
 • Генерална дирекция по писмени преводи към ЕС
 • Генерална дирекция по устен превод към ЕС (съвместна магистърска програма)

Семинари – преподаватели и бизнес партньори

23.11. 2017 г.: семинар за преподавателите по чужди езици. Организатори на събитието – аутсорсинговата компания A Data Pro Ltd. и Филологическият факултет. Лектори на събитието: г-жа Милена Илиева, директор „Човешки ресурси“ и Десислава Петрова, отговаряща за обучението в централата на компанията в София, както и Силвия Добрева, отговаряща за обучението в офиса във Велико Търново. По време на семинара бе направено представяне A Data Pro Ltd. и различните информационни услуги, които компанията предоставя. Бяха представени уменията, които фирмата цени и развива у служителите си – умения по английски и втори и трети чужди езици, умения за обработката на разнообразни данни и резюмиране на текст на различни езици. Колегите споделиха каква е практиката на провеждане на интервюта, както и как се проверява степента на езикова компетентност на служителите в компанията. Преподавателите и бизнес партньорите дискутираха по важни методически въпроси, свързани със съвременното обучение по чужди езици. Семинарът е част от дейностите за сближаване на висшето училище и потребителите на кадри.

Семинари – студенти и потребители на кадри

2018 г.

 • 19 април 2018 г. в Немската библиотека: представяне на фирма „ЛЕКСОРО ТЕК“ ЕООД във Филологическия факултет на ВТУ. Студенти и преподаватели от Филологическия факултет на Великотърновския университет участваха в среща с представители на немската компания „ЛЕКСОРО ТЕК“ ЕООД, утвърден бранд с 20-годишен опит в областта на програмирането. Д-р Даниел Капфер – собственик и управител на фирмата, и Мариела Иванова – специалист „Тестване на софтуер“, представиха дейността на компанията. Д-р Капфер запозна аудиторията с конкретните изисквания и необходимите качества за отделните работни позиции, които фирмата предлага. Студентите проявиха интерес към предоставената възможност за стаж и професионална реализация в „ЛЕКСОРО ТЕК“ ЕООД.
 • 26 март 2018 г.:  седемнадесето издание на „Национални дни на кариерата“, най-големия форум за студентски стаж и кариера.  Организитор е JobTiger. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Пети корпус
 • 27 март 2018 г.: среща на студенти и преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ с представители на Агенция „Албена Тур“ АД – български туроператор и официален представител на един от най-големите черноморски курорти в страната. Цвети Цонева – организатор и екскурзовод, запозна аудиторията с работните позиции и възможностите за стаж и лятна практика, които фирмата предоставя за студенти, изучаващи чужди езици. Свои впечатления от разностранната дейност на агенцията споделиха Галя Костадинова – ръководител на отдел „Екскурзии“, и Драгомир Ивановски – мениджър на отдел „Продажби“ в „Албена Тур“ АД.
 • 22 февруари 2018 г.: Компания „Taxback Group“ представи стажантската си програма пред студенти от Филологическия факултет на Великотърновския университет.  Студенти от специалностите „Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии“ и „Приложна лингвистика  с два чужди езика (преводачески профил)“  се срещнаха с представител на „Taxback Group“. Цветанка Иванова, офис мениджър, представи дейността на компанията и възможностите за стаж в офиса на  „Taxback Group“  във Велико Търново.
 • 21 февруари 2018 г.: студенти и преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ участваха в среща с представители на неправителствената организация „Заедно в час“. Петър Пройков, инструктор в програмата, запозна аудиторията с нейната мисия и с принципите, на които се гради дейността й. Владимир Стефанов сподели опит и конкретни впечатления на учител, работил в проекта „Заедно в час“. Срещата провокира интересна дискусия по проблемите на образованието и на предметното обучение, в която активно участваха студенти от различни специалности.   

2017 г.

 • 30 ноември 2017 г.: среща на студенти и преподаватели от Филологическия факултет и представители на немската компания „Regiocom”. Дарина Гичева – мениджър „Подбор на персонала“, и Милена Недялкова – мениджър на офиса във Велико Търново, представиха дейността и проектите на компанията и запознаха присъстващите с перспективите за професионално развитие и работните позиции, които „Regiocom” предлага в старата столица и в други български градове. 
 • 19.10.2017 - Форум "Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния - България" / проект № 16.4.054, РДБГ-131. Съорганизатор Кариерен център на Великотърновския университeт, с участие на Филологическия факултет (преподаватели и студенти по румънски език).
Семинари – преводачи към европейски институции
 • 14.12.2017 г.: представяне на възможностите за стаж на преводачи към Европейската комисия. Модератор на събитието – г-жа Десислава Кръстева, местен представител на Генерална дирекция „Писмени преводи“. „Предимствата да кандидатстваш за стаж в Европейската комисия са много. Вие ще имате възможност да упражнявате някои от езиците, които владеете, ще имате за наставници опитни преводачи от ЕК и ще работите редом до тях, ще преминете въвеждащо обучение за работа с най-актуалните софтуерни приложения за превод и най-важното за вас е, че ще създавате нови лични и професионални контакти с колеги преводачи и стажанти от Цяла Европа“, каза Десислава Кръстева пред студентите.
  Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия е една от най-големите преводачески служби в света. Нейните служители работят в Брюксел и Люксембург, като извършват висококачествени писмени преводи – от и на всички 24 официални езика на Европейския съюз.
СПОДЕЛИ В