СКРЪБНА ВЕСТ 

СКРЪБНА ВЕСТ

30 ноември 2017 г.


На 78 години
загубихме
прекрасния човек,
преподавател, колега и приятел –
нашата неоценима
проф. д-р Марга Янкова Георгиева.Поклон пред светлата й памет!От колегите от факултет „Математика и информатика”

 
Проф. д-р Марга Георгиева работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 1987 до 2011 г. Ръководител е на катедра „Алгебра и геометрия“ от 1990 г. до 2011 г., декан на факултет „Математика и информатика“ от 1992 до 1999, заместник –декан на факултет „Математика и информатика“ в периодите от 1988 г. до 1992 г. и от 1999 г. до 2000 г. и заместник –декан на Педагогически факултет (2000 г. – 2004 г.). Удостоена е със званието Почетен професор на Педагогическия факултет през 2009 г. От 1999 г. до 2012 г. е член на Специализирания научен съвет по педагогика към ВАК, член е на Висшия учебен съвет при МОН в периода от 1997 г. до 1998 г., член на Съюза математиците в България.

Като ръководител и преподавател по математика и методика на обучението по математика дейността й се отличава с висок професионализъм, компетентност, неуморимост, човещина и безкрайна загриженост за студентите, преподавателите и служителите. Изключително значима е оказаната помощ на колегиума във Великотърновския университет.

Проф. д-р Марга Георгиева е автор на учебници и учебни помагала по математика и методика на обучението по математика. Има забележителни постижения и научни публикации в областта на методика на обучението по математика във всички степени на образованието, математическото моделиране, ейдетиката, рефлексията, синергетиката и синергетичните аспекти в обучението по математика на базата на иновационни образователни технологии. Автор е на безброй рецензии на книги, учебници, сборници и др. (в т.ч. на издания одобрени от МОН), рецензии на дисертационни трудове и хабилитации, ръководител на дипломанти и докторанти.

През целия си съзнателен живот и творчески път тя работи неуморно за издигането на престижа на факултет „Математика и информатика“ и Великотърновския университет.


Ръководството, преподавателите, студентите и служителите от факултет “Математика и информатика” към Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” изразяват най-искрените си съболезнования към семейството на проф. д-р Марга Георгиева.


Във фоайето на учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (ул. „Арх. Георги Козаров“ № 3) е обособен траурен кът където можете да изразите своите съболезнования.

Поклонението ще се състои на 13.12.2017 г. (сряда) от 12.00 часа в Ритуалната зала на Обредния дом, Гробищен парк – гр. В. Търново.

СПОДЕЛИ В