Работна среща по проект "Превенция срещу езика на омразата в образователните институции"

На 28 ноември в една от конферентните зали на хотел „Балкан“ се проведе работна среща с участието на екипа преподаватели и студенти от Педагогическия колеж, работещи по проект „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции“, експерти от РУО и педагози от 7 училища в град Плевен. Срещата бе ръководена от директора на Педагогическия колеж – доц. д-р Емил Бузов, който приветства участниците в събитието и сподели очакванията си към представителите на образователните институции да бъдат активни партньори при реализиране на проектните цели. Резултатите от проведеното в рамките на проекта анкетно изследване, целящо да установи доколко езикът на омразата присъства сред ученическата общност и се проектира в неприемливо говорене и поведение, бяха представени от доц. д-р Анелия Рангелова. Доц. д-р Пенка Марчева направи презентация в съдържателен план на разработените 5 обучителни модула, по които 20 студенти от колежа са обучени и подготвени да осъществят превенция сред малките ученици срещу употреба на езика на омразата.

Поставените от екипа, реализиращ проекта, теми и предложения предизвикаха оживена дискусия сред участниците. Учителите декларираха своето желание и интерес последващите дейности, предвиждащи обучения по темите от разработените обучителни модули, да бъдат апробирани в техните образователни институции, като подчертаха, че превенцията срещу употребата на езика на омразата е много значима както за учениците, така и за самите тях. Работната среща приключи с решение да се разработи съвместен план за действие, който да бъде приложен от екипа университетски преподаватели, работещи по проекта, и студентите във всяко едно от училищата.


СПОДЕЛИ В