Академичен четвъртък

30.11.2017

ЦЕНТРАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

ПРИ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


организира

представяне

на

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ

и новата му книга

„РАЙ ЗА ПТИЦИ“


 
 

МОДЕРАТОР:

проф. д-р РАДОСЛАВ РАДЕВ


30.11.2017 г., четвъртък, от 12.30 ч.

в читалнята на Централна университетска библиотека

СПОДЕЛИ В