Посещение във Великотърновския университет на д-р Джузепе Луиджи Минио, главен директор на Академия Паладиум, Агридженто, Италия

На 27 и на 28 ноември 2017 г. на посещение във Великотърновския университет бе д-р Джузепе Луиджи Минио, главен директор на Академия Паладиум, Агридженто, Италия. Той обсъди с екип екперти от Великотърновския университет възможностите за обучение на италиански граждани с висше образование като учители педагози и ресурсни учители, въпроси относно формата, продължителността, практиката и стойността на обучението, както и магистърска програма.

След предварителните преговори ректорът проф. д-р Христо Бонджолов покани д-р Минио на официална среща. Той запозна госта с историята на Великотърновския университет, неговите успехи, многобройните договори за сътрудничество с чуждестранни университети, които са доказателство за неговия авторитет в областта на висшето образование не само в България, но и в чужбина. Д-р Минио благодари за гостоприемството и изрази надежда, че при следващите срещи двете институции ще разширят своето сътрудничество в нови области, където също ще постигнат добри резултати.

Проф. д-р Христо Бонджолов и д-р Джузепе Луиджи Минио подписаха споразумението за сътрудничество, според което ще се провежда обучение за повишаване на квалификацията на италиански граждани с висше образование и обучение в магистърска програма за подготовка на  ресурсни  учители.

Проф. д-р Христо Бонджолов благодари на всички, които участваха и съдействаха за осъществяването на споразумението.

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В