Университетски център за административно обслужване на студенти беше официално открит във Великотърновския университет

Университетски център за административно обслужване на студенти беше официално открит днес във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Лентата преряза ректорът проф. д-р Христо Бонджолов, зам.-ректорът по учебната дейност чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров и от ас. Благовест Благоев, директор на новия център в присъствието на ректорското ръководство, деканите, студенти, преподаватели и служители  от различните звена, свързани с неговата дейност.

Университетският център за административно обслужване на студенти е създаден, за да се улесни и подобри обслужването на студентите и преподавателите, да се облекчи работата на факултетските ръководства, да се въведе контрол върху заплащането на студентските такси, да се спести извършването на дейности от междинни звена, да се пресекат каквито и е възможности за извършване на нарушения било по недоглеждане или умишлени и да се пристъпи към пълна електронизация и модернизация на административните процеси.

Центърът включва 3 фронтофиса, които обслужват студентите по всички учебни и административни въпроси на едно „гише“: офис 1 – Ректорат, бивша аудитория № 4, офис 2 – пети корпус, вход откъм Институт „Конфуций“, 2 ет. и офис 3 – четвърти корпус (Стопански факултет).

За студентите голямо улеснение е отпадането на  ангажимента да представят документи за платени семестриални такси – разнасянето на таксите ще се извършва служебно от счетоводството и Центъра. Издаването на уверения и други административни документи ще бъде безплатно за студентите.

За преподавателите новото е, че протоколите за семестриалните им изпити ще се генерират по електронен път в техните персонални профили и нанасянето на оценките от страна на преподавателя ще става директно в електронната система от който и да е компютър в Университета или на друго място. На този етап съществуват законови ограничения за отпадането на главните книги, затова остава ангажиментът им да нанасят оценките при инспекторите в бекофисите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В