Основна дейност

Университетският център за административно обслужване на студенти при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ е създаден с Решение на Академическия съвет на ВТУ № 2 от 20.02.2017 г., за да се подобри обслужването на студентите и преподавателите и да се облекчи работата на факултетските ръководства. Това е поредната крачка по пътя към пълната електронизация и модернизация на административните процеси.

 

Центърът функционира от 13 ноември 2017 г., като дейността му се осъществява координирано на две нива – работа със студенти и работа с преподаватели.

 

Административното обслужване на студентите от всички факултети се извършва в три фронтофиса:

  • Офис 1 – Ректорат, бивша аудитория № 4
  • Офис 2 – Пети корпус, вход откъм институт „Конфуций“, 2 ет.
  • Офис 3 – Четвърти корпус, ет. 2, каб. 210

 

Работата с преподавателите е изнесена в бекофисите, базирани по факултети.

СПОДЕЛИ В