Публична академична лекция на доц. д-р Йосиф Нунев

На 13 ноември 2017 г. пред академичната общност на Педагогическия колеж публична лекция изнесе доц. д-р Йосиф Нунев. Лекцията на тема: „Приобщаващото образование – отвъд границите на традиционните образователни модели“ е част от поредицата събития, посветени на Деня на народните будители, и с нея доц. Нунев поставя успешен завършек на процедурата по избирането му на академичната длъжност „доцент“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж - Плевен.

Лекцията логично предизвика интереса на аудиторията с важните акценти, които постави – за идеята и философията на приобщаването, за същността на приобщаващото образование, за ролята на учителя за формиране у всяко дете, независимо от неговия различен произход, социален статус или увреждане, на чувство за принадлежност и приобщеност към образователната среда. 

 

Събитието бе използвано и за една изключително приятна церемония. Директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов връчи на преподавателите, показали високи научни постижения през последната година, грамоти от Ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Грамотите „MAXIMA CUM LAUDE“ по традиция се връчват на тържественото събрание на ВТУ в навечерието на Деня на народните будители. Тази година преподаватели от Педагогическия колеж - носители на „MAXIMA CUM LAUDE“ са: доц. д-р Анелия Рангелова, доц. д-р Йосиф Нунев и гл. ас. д-р Илиян Христов, които получиха заслужените отличия под аплодисментите на колежанската академична общност.

СПОДЕЛИ В