Международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“

В зала „Европа“ на Ректората на Великотърновския университет бе открита единайсетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“.

Проявата е продължение на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч. Периодичното им осъществяване има своя принос за развитието на лингвистичната наука у нас.

От името на академичното ръководство приветствие към участниците в научния форум отправи зам.-ректорът по учебната дейност на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, а проф. д-р Людмила Иванова, зам.-декан по научно-изследователската дейност поздрави присъстващите от името на Филологическия факултет.

На форума присъстват учени от Софийския университет, Югозападния университет, Пловдивския университет, Русенския университет и др. В конференцията ще се включат също езиковеди от Германия, Норвегия, Русия, както и докторанти и студенти от български университети.

Събитието се организира от Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на Великотърновския университет и е под патронажа на Ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В