Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ  

подали документи за обучение в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

 ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ВТУ»СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ»

прием м.февруари 2018г.

 

 

Специалност «Учителска правоспособност» ДО, 2 семестъра / 12 месеца

Семестриална такса: 475,00 лв.

Научен ръководител: 1. Проф.д-р Галя Бонева; 2. Проф.д-р Валентин Спиридонов

 

Име, презиме, фамилия

Населено място

за придобиване на доп.проф.квал.

"Учител по..."

 

1

Надежда Димитрова Георгиева

Гр.Русе, обл.Русе

икономика

2

Николинка Радева Стайкова

Гр.Исперих, обл.Разград

икономика

3

Валентина Асенова Петрова

Гр.Ловеч, обл.Ловеч

икономика

4

Екатерина Андриянова Николова

С.Капитановци, обл.Видин

икономика

5

Диляна Георгиева Петрова

с.Бяла, обл.Сливен

икономика

6

Мюзеем Мейсуд Фикрет

Гр.Разград, обл.Разгард

икономика

7

Айтен Мейсут Билял

С.Брестовене, общ.Завет, обл.Разград

икономика

8

Цветомир Руменов Милошов

Гр.София, обл.София

история

9

Лилия Фидосиева Цветанова

С.Сталийска махала, обл.Монтана

история

10

Петър Павлов Данчев

Гр.Козлодуй, обл.Враца

история

11

Мая Тодорова Мицова

Гр.Русе, обл.Русе

английски език

12

Пламена Атанасова Кръстева

Гр.Велико Търново, обл.В.Търново

английски език

13

Ели Георгиева Войнова

Гр.София, обл.София

английски език

14

Илиана Маринова Матева

С.Калистрово, обл.Силистра

английски език

15

Кристина Красимирова Лилова

Гр.Ивайловград, обл.Хасково

френски език

английски език

16

Ирена Асенова Петрова

Гр.Видин, обл.Видин

изобразително изкуство

17

Светлана Иванова Петрова-Личева

Гр.Нова Загора, обл.Сливен

изобразително изкуство

18

Веселка Иванова Христова

Гр.Червен бряг, обл.Плевен

математика

19

Ваня Георгиева Станкова

Гр.София, обл.София

математика

20

Антонио Вилиянов Шопов

Гр.София, обл.София

математика

21

Ивайло Недков Банков

Гр.Варна, обл.Варна

математика

22

Анна Бончева Глушкова

Гр.Елена, обл.Велико Търново

математика

23

Велислава Георгиева Димитрова-Владова

Гр.Русе, обл.Русе

математика

24

Иван Владков Владов

Гр.Русе, обл.Русе

математика

25

Лиляна Петрова Петрова

Гр.Плевен, обл.Плевен

математика

26

Таня Георгиева Трънова

Гр.Айтос, обл.Бургас

Математика

ИИТ

 

 

Специалност « психология» ДО, 2 семестъра

Семестриална такса: 355,00 лв.

Научен ръководител: доц.д-р Велислава Чавдарова

Име, презиме, фамилия

Населено място по постоянен адрес

1

Галина Стефанова Никова

Гр.София, обл.София

2

Паулина Петрова Георгиева

Гр.Лом, обл.Монтана

3

Ирина Николова Стоянова

Гр.Разград, обл.Разград

4

Диана Панайотова Чакмакова

Гр.Сливен, обл.Сливен

5

Десислава Венциславова Николова-Александрова

Гр.Лом, обл. Монтана

6

Благородна Добриянова Лазарова

Гр.София, обл.София

7

Юлиян Ангелов Бобев

с.Долни Цибър, обл.Монтана

8

Камелия Наумова Шопова

Гр.Варна, обл.Варна

9

Валентина Андонова Стефанова

Гр.Елхово, обл.Ямбол

10

Гергана Гошева Каршанова

Гр.Хасково, обл.Хасково

11

Росица Устинова Асенова

Гр.Тетевен, обл.Ловеч

12

Нелия Иванова Йонкова

Гр.Велико Търново, обл.В.Търново

13

Илияна Стефанова Русева

Гр.Велико Търново, обл.Велико Търново

14

Стела Колева Паскова

Гр.Хасково, обл.Хасково

15

Петър Генчев Петров

Гр.Стара Загора, обл.Стара Загора

16

Кристина Хубенова Запрянова

Гр.София, обл.София

17

Надежда Бойчева Ралчева

С.Румянцево, общ.Луковит, обл.Ловеч

18

Добромира Пенчева Давидкова

Гр.Сливен, обл.Сливен

19

Стела Димитрова Стефанова

Гр.Велико Търново, обл.Велико Търново

20

Ромина Александрова Нанкова-Герчева

Гр.Свищов, обл.Велико Търново

21

Деляна Димитрова Христова

Гр.Исперих, обл.Разград

22

Вехбие Нуриева Балиева

Гр.Велико Търново, обл.В.Търново

23

Силвия Кръстева Йорданова

гр.Варна, обл.Варна

24

Радост Богданова Андонова

Гр.София, обл.София

25

Дияна Господинова Русева

Гр.Тутракан, обл.Силистра

26

Татяна Георгиева Йорданова

Гр.Кубрат, обл.Разград

27

Нургюл Мюмюн Солак

С.Севар, обл.Разград

28

Явор Спартаков Анзъров

Гр.Плевен, обл.Плевен

29

Дарина Димитрова Петкова

Гр.Добрич, обл.Добрич

 

Специалност «АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ» ДО, 2 семестъра

Семестриална такса: 355,00 лв.

Научен ръководител: проф.дн Красимира Петрова Колева-Минева

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

1

Росица Пламенова Русева

Гр.Варна, обл.Варна

2

Кирил Георгиев Халваджиев

Гр.Харманли, обл.Хасково

3

Благомира Константинова Дойчева

Гр.Горна Оряховица, обл.В.Търново

4

Елза Спасова Калеева

Гр.Белене, обл.Плевен

5

Антония Димитрова Михнева

Гр.Варна, обл.Варна

6

Галина Мирославова  Андреева-Кирчева

Гр.Провадия, обл.Варна

 

Специалност «БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ» ДО,2 семестъра

Семестриална такса: 330,00 лв.

Научен ръководител: доц.д-р Александър Ковачев

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

1

Ваня Желязкова Тодорова

Гр.Пловдив, обл.Пловдив

2

Силвия Руменова Маринова – Йорданова

Гр.Нови пазар, обл.Шумен

3

Наталия Петкова Неделчева

Гр.Нови пазар, обл.Шумен

4

Мария Иванова Жекова

Гр.Нови пазар, обл.Шумен

5

Елена Аспарухова Василева

Гр.Шумен, обл.Шумен

6

Валентина Петрова Колева

Гр.Разград, обл.Разград

7

Петя Николова Панайотова

Гр.Габрово, обл.Габрово

8

Здравка Георгиева Сабрутева

Гр.Смолян, обл.Смолян

9

Виктория Руменова Тодорова

Гр.Тутракан, обл.Силистра

10

Ружа Бонева Ганева

Гр.София, обл.София

11

Тихомир Владимиров Лачевски

Гр.Русе, обл.Русе

12

Гинка Евгениева Христова

Гр.Габрово, обл.Габрово

 

Специалност «БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ» ДО,2 семестъра

 Семестриална такса: 375,00 лв.

Научен ръководител: доц.д-р Мариана Петрова

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

1

Боряна Костадинова Зикова

Гр.София, обл.София

 

Специалност «УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО» ДО,2 семестъра

 Семестриална такса: 365,00 лв.

Научен ръководител: проф.дн Антония Кръстева

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

1

Веселина Костова Мирчева

Гр.Провадия, обл.Варна

2

Григор Тодоров Григоров

Гр.Берковица, обл.Монтана

 

Специалност «ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ» ДО,2 семестъра

 Семестриална такса: 465,00 лв.

Научен ръководител: проф.дн Красимира Петрова Колева-Минева

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

1

Александра Жечева Соломи

Гр.Бургас, обл.Бургас

       

 

 

СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА, ЗАПИСВАНЕ в ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ в ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:

 

от 07 до 09 март 2018 г. включително

 

 

ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА:  при записване в посочените срокове

Семестриалната такса за първи семестър се внася по банковата сметка на ВТУ, както следва:

получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

банка:       “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016 ; BIC: BUINBGSF
ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

Банковото бордеро/вносна бележка се представят на инспектор ЦК при записване в посочените срокове 07-09 март 2018г.

 

 

ЗАПИСВАНЕ в ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Записването на специализантите в дистанционна форма на обучение се извършва при инспектор студентско състояние в Центъра за квалификация, Учебен корпус №5, блок В, северен вход (откъм хотел "Етър"), ет. 2, каб. В 201 в посочените срокове:

 07-09 март 2018г. от 09,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00ч.
 

Необходими документи за записване в Център за квалификация:

1. Лична карта (за сверяване на данни);
2. Диплома за завършено висше образование с приложение в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта;
3. Вносна бележка/бордеро за внесена такса за І-ви семестър по сметката на ВТУ:

получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

банка:       “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016 ; BIC: BUINBGSF
ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация
4. Личен картон на специализанта (получава се от  инспектор на Център за квалификация) – 2 екз.;
5. Снимки – 2 бр. (за документи)

* Кандидатствалите по електронен път  представят при записване и оригинали на пакета документи подадени по ел.поща.


 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА дистанционно обучение

Регистрацията на специализантите в системата за дистанционно обучение се извършва в периода 07-09 март 2018г.. от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00ч.  в каб. 315 на Центъра за дистанционно обучение в Ректората на университета

Необходими документи за регистрация в ЦДО:
1. Заверен от Центъра за квалификация 2-ри екземпляр на личния картон с вписан регистрационен номер.
 При регистрацията получавате име, парола за достъп до системата и служебен e-mail.

 

 

За допълнителна информация относно дистанционното обучение
 

Център за квалификация: тел. (062) 633 752, 633 652, e-mail: ck_vtu@abv.bg

Център за дистанционно обучение: (062) 618 319

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Прием на документи

Срок за внасяне на

семестриалните  такси

Записване в ЦК Регистрация в ЦОТ

Учебни занятия

 

изпити

 

Първи прием:

от 02  до  31 октомври 2017

Класиране:

03 ноември 2017г.

за първи семестър:

при записване

от 06 до 10 ноември

и от 13 до 14 ноември 2017 г. вкл.

 

от 06 до 10 ноември 2017 г.

за първи семестър:

ноември - декември

  2017г.

Редовна сесия:

м.януари 2018 г.

Поправителна сесия:

м.февруари 2018г.

 

за втори семестър:

от 10  до  28 февруари 2018 г.

 

от 10 до 28февруари 2018 г.

 

за втори семестър:

март-  април 2018 г.

Редовна сесия:

м.май 2018 г.

Поправителна сесия:

м.юни 2018г.

 

Втори прием:

от 01 до 28 февруари  2018г.

 Класиране:

06 март 2017г.

за първи семестър:

при подаване на документите

от 01 до 28 февруари 2018 г.

 

от 07 до 09 март 2018 г.

 

за първи семестър:

март-април 2018 г.

 

Редовна сесия:

м.май 2018 г.

Поправителна сесия:

м.юни 2018г.

 

 

за втори семестър:

от 01 до 31 октомври 2018 г.

 

 

от 01 до 31 октомври 2018 г.

за втори семестър:

ноември-декември 2018 г.

 

 

Редовна сесия:

м.януари 2019 г.

Поправителна сесия:

м.февруари 2019г.

СПОДЕЛИ В