Публична академична лекция на доц. д-р Анелия Рангелова

На 30 октомври 2017 г., в навечерието на Деня на народните будители, дългогодишният преподавател по психология в Педагогическия колеж доц. д-р Анелия Рангелова изнесе публична лекция пред студенти и преподаватели по повод избирането й на академичната длъжност „доцент“. Темата на лекцията – „Психология на успеха или как да се провалим качествено“ – предизвика очакван интерес и много размисли у присъстващите в залата, поставяйки на дневен ред актуални за академичната общност въпроси като тези за личния избор и цената на успеха, за мотивацията на младите хора да бъдат успешни днес, за пътищата към успеха и възможните рискове, за измеренията на успеха в контекста на педагогическата реалност и учителската професия.

 

 

СПОДЕЛИ В