КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧЕН И ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧЕН И ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КЪМ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 24.10.2017 г..

 

Кандидатите трябва да представят в указания срок Концепция за развитието на комплекса в отдел НИХТИД, каб. 505

 

СПОДЕЛИ В