Научна конференция „Визуални изследвания” ще се проведе във Великотърновския университет (27 - 28 октомври 2017 г.)

 

27 октомври 2017 г., 14,00 ч., з. 115,Факултет по изобразително изкуство

 

Научната конференция се провежда за трета поредна година и се организира от катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини” във Факултета по изобразително изкуство. Тази година конференцията носи името „Визуални изследвания”, тъй като Катедрата е разработила едноименна бакалавърска програма, която предстои да бъде разкрита.

Конференцията ще се проведе на 27 и 28 октомври в Централния корпус на Факултета по изобразително изкуство. 

Участват 33-ма преподаватели –  професори, доценти, асистенти и докторанти от всички водещи висши училища и институции по изкуство: Националната художествена академия, Нов български университет, СУ „Климент Охридски”, УАСГ, ИИОЗ-БАН и Великотърновския университет.

Инициирането и провеждането на тези конференции са провокирани от процесите, които се наблюдават в съвременното общество и в развитието на визуалните изкуства. С глобализацията на културните процеси и тоталното присъствие на визуалния образ теорията все повече се генерализира. В съвременната култура и изкуство  се наблюдават сериозни изменения – изкуството се схваща като начин на познание, самопознание, диалог, поведение и дори като директна комуникация. Особеност на феномена на съвременните художествени практики е тоталното използване и налагане на визуалния канал на възприятие. Всички тези процеси и явления ще бъдат в центъра на изследванията и дискусиите на настоящата конференция, а участниците ще представят своята гледна точка.

СПОДЕЛИ В