Тюторна система

Списък на академичните наставници за учебната 2023/2024 година


 • Специалност „Социална педагогика“, РО и ЗО:
  • I курс- доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова
  • II курс - доц. д-р Георги Петров Георгиев
  • III курс- гл. ас. д-р Яна Михайлова Димитрова
  • IV курс- доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева

 • Специалност „Начална училищна педагогика и специална педагогика“, РО и ЗО:
  • I курс- доц. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска
  • II курс- ас. д-р Кристина Георгиева Тодорова
  • III курс- ас. д-р Кристина Георгиева Тодорова
  • IV курс- доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева

 • Специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, РО и ЗО:
  • I курс – доц. д-р Калояна Цветанова Крумова-Цончева
  • II курс – гл. ас. Данаил Михайлов Киров,
  • III курс – гл. ас. Парашкева Александрова Коева
  • IV курс – доц. д-р Мирослава Маринова Петкова

 • Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение:
  • І курс – гл. ас. д-р Евдокия Стефанова, доц. д-р Мариела Тодорова
  • ІI курс – ас. Йоанна Цанева, доц. д-р Катя Симеонова Николова, доц. д-р Лидия Колева
  • ІII курс – гл. ас. д-р Борислава Иванова, гл. ас. д-р Георги Василев, доц. д-р Силвия Тодорова 
  • ІV курс –  доц. д-р Дияна Димитрова, гл. ас. д-р Галина Николова, ас. Светлана Гостилова

 • Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение:
  • І курс – гл. ас. д-р Евдокия Стефанова, доц. д-р Мариела Тодорова
  • ІI курс – ас. Йоанна Цанева, доц. д-р Катя Симеонова Николова, доц. д-р Лидия Колева
  • ІII курс – гл. ас. д-р Борислава Иванова, гл. ас. д-р Георги Василев, доц. д-р Силвия Тодорова 
  • ІV курс –  доц. д-р Дияна Димитрова, гл. ас. д-р Галина Николова, ас. Светлана Гостилова

 • Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовно обучение:
  • І курс – преп. д-р Ваня Кильовска
  • ІI курс – гл. ас. д-р Христина Фидосиева
  • ІII курс – проф. дн Марианна Мандева
  • ІV курс – проф. дн Марианна Мандева

 • Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение
  • І курс –  доц. д-р Красимира Петрова, преп. д-р Ваня Кильовска
  • ІI курс – доц. д-р Красимира Петрова, преп. д-р Ваня Кильовска
  • ІІI курс – доц. д-р Красимира Петрова, преп. д-р Ваня Кильовска
  • ІV курс – доц. д-р Красимира Петрова, преп. д-р Ваня Кильовска

 • Специалност „Предучилищна педагогика и логопедия“, редовно обучение
  • І курс – доц. д-р Деляна Чуховска, гл. ас. д-р Галина Николова
  • ІI курс –  доц. д-р Деляна Чуховска, гл. ас. д-р Галина Николова
  • ІII курс – доц. д-р Деляна Чуховска, проф. д-р Петя Караиванова
  • ІV курс – доц. д-р Деляна Чуховска, проф. д-р Петя Караиванова

 • Специалност „Предучилищна педагогика и логопедия“, задочно обучение
  • І курс – доц. д-р Деляна Чуховска, гл. ас. д-р Галина Николова
  • ІI курс – доц. д-р Деляна Чуховска, гл. ас. д-р Галина Николова
  • ІII курс – доц. д-р Деляна Чуховска, проф. д-р Петя Караиванова
  • ІV курс – доц. д-р Деляна Чуховска, проф. д-р Петя Караиванова

 • Специалност „Предучилищна педагогика и педагогика на ранното детство“, редовно обучение и задочно обучение
  • І курс – гл. ас. д-р Борислава Иванова, ас. Йоанна Цанева

 • Специалност „Педагогика на обучението по музика“, редовно обучение
  • I курс – гл. ас. д-р Вася Георгиева Мандикова-Иванова
  • II курс – доц. д-р Цветелина Здравкова Славова
  • III курс – доц. д-р Клара Евлогиева Мечкова
  • IV курс – доц. д-р Бинка Георгиева Караиванова
СПОДЕЛИ В