СъставЦентрална библиотека

Хасан Хюсеинов Хасанов

Обслужване и книжни фондове
hasan.hasanov@ts.uni-vt.bg      

Калина Симеонова Иванова

Обслужване и книжни фондове
k.s.ivanova@ts.uni-vt.bg   

СПОДЕЛИ В