Шеста международна научна конференция „Балканите – език, история, култура” (26 - 28 октомври 2017 г.)

 

В 321 аудитория на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бе открита Международна научна конференция на тема „Балканите – език, история, култура“.

Международният форум се провежда на всеки 2 години и вече е известен сред широк кръг специалисти от областта на балканистиката. Съорганизатори са Историческият и Филологическият факултет. Активно участие в организацията на конференцията взимат и чуждестранните лектори по балкански езици.

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов приветства участниците в научния форум и благодари на организаторите за усилията, положени при подготовката на събитието.

„Радвам се, че виждам толкова млади хора на такъв сериозен научен форум. Убеден съм, че всички участници в него ще получат много нова информация, ще генерират нови идеи, ще се зародят много нови контакти, които ще поставят началото на редовни годишни срещи по тематика на научната конференция. За да имаме хубаво бъдеще, трябва добре да се познаваме и трябва да изграждаме мостовете помежду си. Това е не само наша научна задача, това е наш човешки ангажимент. Да не забравяме, че от Балканите започва Европа. Пожелавам успех на всички участници!”, каза в приветствието си проф. Хр. Бонджолов.

Участие в тазгодишния научен форум са заявили 122 университетски преподаватели, изследователи и докторанти от 11 страни, които ще изнесат 111 доклада. Участниците са представители на 8 университета и академични института в България, на 5 български училища и културни институции, както и на 19 университета и академични института от още 10 държави: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Турция, Сърбия, Хърватия. Работата на конференцията е организирана в 6 основни секции, обособени в следните тематични блокове: Интердисциплинарни аспекти на балканистичните проучвания; Балканското езиково пространство; Бит и култура, религия и всекидневие на Балканите; География, общество и култура на Балканите; Балканските литератури в динамиката на времето; Образование и образователно пространство на Балканите.

Конференцията се провежда под патронажа на ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Досега са издадени 5 сборника с доклади от проведените конференции, а организационният екип подготвя поредицата за включването й в международната система за реферирани издания. Програмата на конференцията, освен научната си част, включва и запознаване със забележителностите на Велико Търново с любезното съдействие на музейните работници и екскурзоводите на туристическите обекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Още снимки от събитието виж тук

СПОДЕЛИ В