Работен семинар по проблемите на практическото обучение на студентите

На 17 октомври 2017 г. в Педагогически колеж - Плевен се проведе работен семинар по проблемите на професионално-практическата подготовка на студентите. Форумът е включен в календара на научните и творческите прояви на колежа за 2017 г. и неговата основна цел е да се обсъдят въпроси, касаещи провеждането на практическото обучение на бъдещите детски и начални учители през учебната 2017-2018 г. В семинара участваха директори и учители - наставници от партньорските образователни институции – детските градини „Еделвайс“, „Снежанка“ и „Юнско въстание“ и началните училища „Отец Паисий“, „Патриарх Евтимий“ и „Христо Ботев“, както и всички преподаватели - методици.

Участниците поставиха и обсъдиха въпроси, свързани с организацията, методическата обезпеченост, целите и съдържанието на отделните практики в контекста на държавните стандарти за придобиване на професионална квалификация „учител“ и утвърдената учебна документация. Изясниха се ангажиментите на всяка от заинтересованите страни – на учителите - наставници, на ръководителите на практиката, на методиците, на ръководствата на партньорските институции и колежа.

Дискутираха се изискванията към представянето на практикантите при провеждане на уроците и педагогическите ситуации с оглед изработване на единни критерии за оценяване на техните постижения в практическите форми.

Оценявайки важната роля на практическото обучение в подготовката на бъдещите учители, участниците в работния семинар заявиха своята готовност да съдействат за оптималното протичане на практиките през настоящата учебна година чрез осигуряване на благоприятна работна среда и качествена методическа подкрепа на студентите - практиканти. 


 

СПОДЕЛИ В