Откриване на MikroTik Академия при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

обявява откриване на

MikroTik Академия при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

 

Обучението се извършва по учебна програма, която е синхронизирана с изискванията на схемата за MikroTik Certified Network Associate (MTCNA).

 

Обучението по MTCNA е безплатно за всички студенти и завършва с полагане на online изпит.

Успешно издържалите получават MTCNA международно признат сертификат.

Желаещите могат да подадат молба в свободен текст с e-mail и телефон за обратна връзка при инспектор студентско състояние или на e-mail: pcnetworks@abv.bg

в срок до 21.10.2017 г.

 

*Необходимо е към момента на записване кандидатите да притежават базови познания в областта на компютърните мрежи!

СПОДЕЛИ В