Прием след средно образование

Прием след средно образование за учебната 2024-2025 година

ОНЛАЙН ИЗПИТИ


ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ТЕСТ) - 2

Онлайн изпитът по български език (тест)  ще се проведе на 13 април 2024 г. от 9:00 ч.
В изпита могат да участват всички, които са подали заявление и са заплатили таксата за явяване на изпит по български език (тест) за  13 април 2024 г.
Резултатите от оценяването са налични веднага след приключването на самия изпит.


Вижте УКАЗАНИЯТА  за изпита

ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ТЕСТ) - 2

Онлайн изпитът по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ТЕСТ)  ще се проведе на  13 април 2024 г. от 12:00 ч.
В изпита могат да участват всички, които са подали заявление и са заплатили таксата за явяване на изпит по ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ТЕСТ) за  13 април 2024 г.
Резултатите от оценяването са налични веднага след приключването на самия изпит.

Вижте  УКАЗАНИЯТА за изпита.

ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ТЕСТ) - 2

Онлайн изпитът по английски език (тест) ще се проведе на  13 април 2024 г. от 13:00 ч.
В изпита могат да участват всички, които са подали заявление и са заплатили таксата за явяване на изпит по английски език (тест) за  13 април 2024 г.
Резултатите от оценяването са налични веднага след приключването на самия изпит.

Вижте УКАЗАНИЯТА  за изпита

Аз избрах Великотърновския университет!

Стани студент във Великотърновския университет. При нас е бъдещето!

СПОДЕЛИ В