Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов получи Почетния знак на Ректора

Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов получи Почетния знак на Ректора

Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, преподавател във Великотърновския университет и световноизвестен археолог, медиевист и епиграф, получи Почетния знак на Ректора за своите заслуги за издигане и укрепване на авторитета на Великотърновския университет.
СПОДЕЛИ В