Тържествена церемония по откриването на новата академична 2017/2018 година във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"

 

Днес пред Паметника на светите равноапостоли братята Кирил и Методий  се състоя тържествената церемония по  откриването   на   новата академична 2017/2018 година.

2666 са записаните първокурсници във Великотърновския университет за учебната 2017/2018 година в различните степени на обучение:

бакалавър и магистър след средно образование – държавна поръчка; професионален бакалавър – държавна поръчка; платено обучение; магистърски програми след завършено висше образование.

В 14 професионални направления държавната поръчка за тази година е изпълнена на 100% Великотърновският университет се очертава като национален лидер наред със Софийския университет „Св. Климент Охридски” в подготовката на кадри с висше образование в областта на педагогиката, хуманитаристиката, изобразителното изкуство, социалните, стопанските и правните науки, както и в IT сектора.

Откриването на 55-ата учебна година във Великотърновския университет  започна със слово на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. През 2018 г. се навършват 55 години от основаването на Великотърновския университет.

Акцент на тържеството е студентската клетва, написана от  поета и драматург    Радко Радков, кавалер на френската култура и двукратен носител на Наполеоновата награда  Солензара, специално за първокурсниците на Великотърновския университет през 2004 г. Клетвата прочете председателят на Общото събрание на Великотърновския университет проф. д-р Радослав Радев, след което студентите се заклеха.

Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, преподавател във Великотърновския университет и световноизвестен археолог, медиевист и епиграф, получи Почетния знак на Ректора за своите  заслуги за издигане и укрепване на авторитета на Великотърновския университет.

Откриването на академичната година беше уважено от зам.-кмета на община Велико Търново, областния управител, народни представители, ръководители на държавни и неправителствени институци, възпитаници и приятели на Великотърновския университет и от делегациите на Тверския държавен университет, Твер, Русия и на Международния славянски университет „Гаврило Романович Державин”, гр. Свети Николе – Битоля, Македония.

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В