За нас

 

 

НИДЕРЛАНДСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Теодосий Търновски” 2

5003 Велико Търново

Тел.: 062/ 618 224

Имейл: dutch.centre@uni-vt.bg

 

Великотърновският университет е единственият университет в България, който предлага изучаване на нидерландски език като част от специалността Приложна лингвистика. Нидерландистиката е открита през 1991 г. През 1998 г. като проект, финансиран по холандската програма за подпомагане на културни институции в България, бе открит Нидерландският културен център към ВТУ. В момента той е един от шестнадесетте чуждоезикови центрове в Университета, които подпомагат студентите от чуждоезиковите специалности, но същевременно организират разнообразни научни и културни инициативи за широката общественост.

За своята дейност Нидерландският културен институт получава ежегодна финансова помощ от Нидерландския езиков съюз – холандско-белгийска организация със седалище в Хага, която подпомага нидерландистиката по цял свят.

Специалността Приложна лингвистика с нидерландски език дава много добри възможности за професионална реализация. Нидерландски език е един от езиците на ЕС и се говори от над 22 милиона души в Кралство Нидерландия и Кралство Белгия. През последните 20 години двете страни проявяват траен интерес към България и в резултат на това търсенето на специалисти, владеещи нидерландски език, е голям. В момента Холандия е най-големият чуждестранен инвеститор в България, а Белгия е в челната тройка. 100 процента от студентите намират работа с езика още по време на следването си.

Поради факта, че във ВТУ се подготвят нидерландисти, белгийската фирма Юрокор в сътрудничество с ВТУ откри преди 4 години първия в България университетски колцентър, където сега са открити над 80 работни места за студенти не само с нидерландски, но и с английски, немски, френски и други европейски езици. Студентите-нидерландисти са търсени и от много други български и чуждестранни фирми, както и по други общи проекти между ВТУ и бизнеса като този с „Дейта процесинг“. И двата проекта на ВТУ дават възможност за провеждане на практика и за повишаване на чуждоезиковата компетентност на студентите.

Благодарение на контактите между Нидерландския културен център и холандски и белгийски университети и институти студентите-нидерландисти на ВТУ могат да осъществят частично следване в Холандия и Белгия, както и да участват в летни езикови курсове там.

Дипломиралите се във ВТУ нидерландисти понастоящем работят не само в белгийски и холандски предприятия в България, но и в редица големи български фирми в областта на туризма, образованието, правната система, в държавните институции, както и в чужбина. Възпитаници на ВТУ работят в наши посолства зад граница и в европейските структури.

Едни от най-добрите и мотивирани абсолвенти са преподаватели по нидерландски едик във ВТУ.

 

 

  

СПОДЕЛИ В