За нас

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ЦЕНТЪРА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
КЪМ КАТЕДРА “РОМАНИСТИКА”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,
ВТУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

Испанският център е създаден през учебната 1993-94 г., и целта му е да подпомага преподаването и популяризирането  на испанския език и култура. Испански език започва да се изучава като част от специалността “Приложна лингвистика”-Френски език и испански език през 1992 г. До момента се изучава като втори език в комбинация с английски език, немски език, френски език и руски език. От учебната 2010-2011 г. в специалността “Приложна лингвистика” започва  прием на студенти с испански като първи език. Приети са първите 17 студенти с конкурсен изпит по испански език.

Преподаватели по испански език са:

  • доц. дфн Владимир Сабоурин – ръководител на колегиума
  • гл. ас. Луис Контрерас
  • ас. Анна Коева
  • ас. Юлия Митева
  • испански лектор /Испанският институт “Сервантес” изпраща испански лектори от 1994 г. и до този момент те са общо 8/

Благодарение на лекторката Лаура Суарес и с помощта на изпратените от института стажантки Елиза Ломена и Естер Собревия, студентки по Еразъм, е създаден електронен каталог на книгите, увеличен е броят им с няколкото дарения през миналата година /100 двуезични издания на класически и модерни испански автори на издателство “Проксима-РП”; 320 книги на испански автори, дарени от Испанския културен институт “Севантес”/.

От 2009-2010 г. колегиумът доби правото на трети център в България за провеждане на изпити за езиково ниво ДЕЛЕ.

Колегиумът има:

СПОДЕЛИ В