История

История

Основан през 2003 година, Американският библиотечно-информационен център (наричан още библиотека по американистика) е съвместен проект на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавния департамент на САЩ. Към момента на създаването му Американският държавен департамент активно работи върху реализирането на програма за установяване на дълготрайни партньорски взаимоотношения на посолствата на САЩ с организации и културно-образователни институции от съответните страни, както и за поддържането и утвърждаването на световната мрежа „Американски пространства“ (American Spaces).

Американският център е официално открит на 26 февруари 2003 г. от г-н Джеймс Пардю, посланик на САЩ в България в периода 2002-2005 г. Центърът има статут на дарение от правителството на САЩ и носи името на знаменития американски общественик Мартин Лутър Кинг. Достъпен е за всички граждани на Велико Търново, в т.ч. ученици, студенти, преподаватели, учители, научни работници и широката публика.

Библиотеката поддържа фонд от над 2000 тома класическа американска литература, в т.ч. енциклопедии, библиографски справочници, учебници, монографии, антологии и учебни помагала по литературна теория, лингвистика, филмово изкуство, методика на обучението по английски език, история, география, култура и държавно устройство на САЩ. Освен книги и периодични издания, читателите на библиотеката имат на разположение компютри със свободен достъп до Интернет.

В допълнение към книжните издания, на разположение на читателите е безплатен достъп до дигитални колекции от цял свят чрез платформата eLibraryUSA.

Мисия

Мисията на Американския център „Мартин Лутър Кинг“, както и на всички центрове и кътове от мрежата на America Spaces, е да осигурява достъп до вярна, точна и актуална информация за Съединените американски щати, американската култура и възможностите за обучение в САЩ чрез предоставяне на библиотечни ресурси и организиране на подобаващи програми.

Да предоставя пространство и сътрудничество при провеждане на програми на организации и културни институции, които работят в партньорство с центъра, както и на организации, работещи за заздравяване на връзките между България и САЩ.

Да спомага за осъществяване на идеята „човек се учи цял живот“ чрез предоставяне на методическа помощ и осигуряване на достъп до световни информационни ресурси, до програми за изучаване на английски език и запознаване с новите тенденции в образованието, ученето и преподаването в 21 век.

Финансиране

Ежегодно Посолството на САЩ предоставя на Библиотеката по американистика финансова помощ, която се ползва за: закупуване на нови книги, подновяване на обзавеждането, техническа поддръжка и най-вече за организиране на събития и програми в полза на изучаващите и преподаващите английски език.

Любопитни факти за американските пространства

„Американски пространства“ е обща програма на Бюрото за международни информационни програми и бюрото към Държавния департамент на САЩ. Тя е създадена с идеята за предоставяне на финансова и информационна помощ на физически местоположения в различни точки на света. Основната цел е да се провежда ефективна публична дипломация.

Американският корнър представлява малка по размери библиотека в американски стил. В основата му лежи идеята за засилване на партньорството между САЩ и съответната държава посредством осъществяване на надежден достъп до информация и ресурси за САЩ под формата на разнообразни програми и инициативи.

  • Към настоящия момент по света има 622 функциониращи центъра, корнъра и къта в 150 страни по света, координирани от програмата „Американски пространства“ (American Spaces).
  • От тях 174 се намират в Европа, което се счита за високо постижение на регионално ниво.  
  • През 1928 г. е основано първото Американски пространство в Буенос Айрес, Аржентина.
  • Първият Американски център е открит в Русия през 1993 г. и той функционира до днес.
  • Според статистически данни, през 2019 г. броят на потребителите в световен мащаб, възползвали се от ресурсите, предоставяни в американските пространства, е 66 милиона.
  • Освен американските кътове и корнери съществуват и т.нар. двунационални центрове (binational centers). Те се определят като най-старата форма на американско пространство и са разположени предимно на територията на Латинска Америка. Има ги и в Европа. В Германия съществуват десет двунационални центъра, прикрепени към немско-американски институти, отворени след Втората световна война. В близко бъдеще се очаква отварянето на нови двунационални центрове в Източна Германия.
СПОДЕЛИ В