Прием по образователни програми (специалности) – задочна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020–2021 ГОДИНА

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ:

 1. Здравен мениджмънт (семестриална такса – 380 лв.)
 2. Консултативна психология (семестриална такса – 450 лв.)
 3. Медиация и разрешаване на конфликти (семестриална такса – 360 лв.)
 4. Международен туризъм (семестриална такса – 360 лв.)
 5. Музеология и музейна квалификация (семестриална такса – 320 лв.)
 6. Педагогическа психология (семестриална такса – 450 лв.)
 7. Подготовка и редактиране на текстове (семестриална такса – 420 лв.)
 8. Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст (семестриална такса – 450 лв.)
 9. Ресурсен учител (семестриална такса – 400 лв.)
 10. Стратегическо управление (семестриална такса – 380 лв.)
 11. Супервизия в помагащите професии (семестриална такса – 450 лв.)
 12. Туристическа анимация (семестриална такса – 375 лв.)
 13. Учителска правоспособност (семестриална такса – 475 лв.)

ПЪРВИ (ЕСЕНЕН) ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

От 01.09.2020 г. до 09.10.2020 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ:

13.10.2020 г. (след 16:00 ч.)

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

От 14.10.2020 г. до 16.10.2020 г.  от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В