Разпределение на групите за 2017/2018 учебна година

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

3 лаб.

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от  13631 до 13639

от 13640 до 13649

от 13650 до 13659

от 13660 до 13668

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 13631 до 13649

от 13650 до 13668

ГРУПА

1 АЕ

2 АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 13631 до 13649

от 13650 до 13668

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 4 гр. за лабораторни упражнения, 2 група за семинарни упражнения, 2 група АЕ.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 1 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 20035 до 20044

от 20045 до 20054

от 20055 до 20064

от 20065 до 20077

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 20035 до 20054

от 20056 до 20077

ГРУПА

1 АЕ

2 АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 20035 до 20054

от 20056 до 20077

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 4 гр. за лабораторни упражнения, 2 група за семинарни упражнения, 2 група АЕ.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от  18155 до 18163

от 18164 до 18171

ГРУПА

1 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 18155 до 18171

ГРУПА

1 АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 18155 до 18171

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 2 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения, 1 група АЕ.

 


СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 2 курс

Избираеми дисциплини за зимен семестър III

Факултетен номер

Сем.

дисциплина

Бр. студенти

20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20008, 20009, 20010, 20012, 20013, 20015, 20016, 20018, 20020, 20024, 20026, 20028, 20030, 20032, 20034,

3

PHP базирани работни рамки

21

20017, 20019, 20022, 20023, 20025, 20031, 20014

3

С++

7

20001, 20002, 20003, 20004, 20006, 20008, 20009, 20010, 20012, 20013, 20015, 20016, 20018, 20020, 20026,20028, 20030,20031,20034,

3

Системи за управление на съдържанието

19

20001, 20002, 20004, 20005, 20006, 20008, 20009. 20010. 20012. 20013, 20016, 20018, 20020 20024, 20025, 20028, 20030, 20032, 20031,

3

Програмиране на Java

19

20017, 20019, 20022, 20023, 20024, 20025, 20032

3

Информационни системи

7

20003, 20017, 20019, 20022, 20023, 20026,20027, 20021 20031

3

Събитийно програмиране

7

20001, 20002, 20003,20005, 20006, 20008, 20009, 20010, 20012, 20015, 20016, 20017, 20019, 20022, 20023, 20024, 20025, 20026, 20028, 20029,20030, 20031, 200032, 20034

3

Специализиран английски език

24

 

 


СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 2 курс

Справка за избираеми дисциплини за летен семестър IV

Факултетен номер

Сем.

дисциплина

Бр. студенти

20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20008, 20009, 20012, 20013, 20015, 20016, 20017, 20018, 20019, 20020, 20022, 20023, 20024, 20025, 20030, 20031, 20032, 20034

4

Алгоритми и структури от данни

24

20001, 20002, 20003, 20004, 20005, 20006, 20008, 20009, 20010, 20012, 20013, 20015, 20016, 20017, 20018, 20019, 20020, 20022, 20023, 20024, 20025, 20028, 20030, 20031, 20032, 20034,

4

Мобилни приложения за Android

26

20002, 20003, 20004,20005, 20008, 20009, 20010, 20012, 20023, 20024, 20025, 20026, 20028, 20030, 20032, 20034

4

JavaScript базирани технологии

16

20001, 20003, 20026, 20031,20013, 20015, 20016, 20018, 20020,

4

Нерелационни бази от данни

9

20002, 20005, 20006, 20007, 20010, 20012, 20014, 20017,20019, 20021, 20022, 20023, 20024, 20025, 20028, 20030, 20032, 20034

4

Специализиран английски език

18

20001, 20003, 20004, 20008, 20009, 20013, 20015,, 20016, 20018, 20020, 20026, 20027, 20029, 20031, 20033

4

Спорт

15

 

 

 

СПОДЕЛИ В